Carl Joachim Classen (15.08.1928 ‒ 29.09.2013)

In memoriam

Göttingeni ülikooli klassikalise filoloogia professor ja Tartu ülikooli audoktor C.J. Classen kuulus nende akadeemiliste meeste hulka, kelles oli ühendatud erudeeritud vaim, ergas huvi maailmas toimuva vastu ja aktiivne kaasalöömine oma eriala edendamisel mitte ainult oma kodumaal, vaid ka laiemalt. See huvi tõi ta Tartu ülikooli juurde juba siis, kui tema eriala klassikalist filoloogiat siin veel taastatud poldud. Classeni mõte oli mitmesaja aasta vanused sidemed Göttingeni ja Tartu vahel taastada ning igati kaasa aidata antiikkultuuri, kreeka ja ladina keele ja kirjanduse tundmaõppimisele Eestis.

Classeni perekonnas olid tugevad humanitaarsed traditsioonid. Ta ise õppis ja kaitses doktorikraadi Hamburgi ülikoolis, lisaks viisid õpingud ta Göttingeni ja Oxfordi. Ta oli klassikalise filoloogia lektori eksootilises Nigeerias. 1963. aastal habiliteerus Classen Göttingeni ülikoolis ja kümnekonna aasta jooksul töötas Tübingenis, Berliinis ja Würzburgis. 1973 sai ta Göttingeni ülikoolis professoriks ning oli seal ametis kuni emeriteerumiseni 1993. aastal. Külalisprofessorina Oxfordis viibides anti talle tiitel Doctor Litterarum. Ta oli Göttingeni teaduste akadeemia liige, mitmete teadusseltside esimees ja erialaühingute president.

Külalisprofessorina hõlmas tema tegevus ülikoole USA-st Hiinani. Emeriteerumise järel muutusid Classeni sidemed tihedamaks ka Tartu ülikooliga. Ta käis pidamas loenguid klassikalistele filoloogidele rooma kirjandusest ja retoorikast ning antiikkultuurist. Tartus raamatukogus töötades leidis ta, et ilmselt oli just siinne 19. sajandi alguse ülikool koht, kus kasutati esimesena klassikalise filoloogia eriala mõistet. Oma tegevuse teadusorganisaatorina sidus ta samuti Tartuga. Esimesed kontaktid kirjavahetuse kaudu olid Classeniga juba 1987. aastal.

Kui klassikalise filoloogia eriala Tartu ülikoolis 1990. aastal taastati, asus ta otsima võimalusi eriala edendamiseks. Toetudes sidemetele DFG-ga (Deutsche Forschungsgemeinschaft) korraldas ta alates 1992. aastast erakordselt suurte ja väärtuslike raamatusaadetiste läkitamist Tartusse. Need hinnalised teatmeteosed, entsüklopeediad ja monograafiad on asendamatud klassikaliste filoloogide ettevalmistamisel. Peale selle saatis ta ringkirja kolleegidele paljudest ülikoolidest, et leida võimalusi kirjanduse ja õppematerjalide saatmiseks Tartusse.

1995. aastal sai prof Classeni toetusel alguse üliõpilaste ja õppejõudude vahetusprogramm Göttingeni ja Tartu ülikooli vahel, mis toimib edukalt tänaseni. Tänu võimalusele Göttingenis õppida, uurimustööd teha ja ennast täiendada, on meie klassikalised filoloogid kaitsnud magistri- ja doktorikraade, avaldanud monograafiaid ja teadusartikleid. Tunnustades teeneid klassikalise filoloogia edendamisel, valiti Classen 2000. aastal Tartu ülikooli audoktoriks.

Professor Classen oli tugeva missioonitundega õpetlane. Nagu ta kunagi ise märkis, tunneb ta sakslasena kohustust olla abiks seal, kus kahe maa vahelised sidemed lähevad kaugele minevikku ja kus ajaloo keerdkäigud on tekitanud palju raskeid probleeme. Ta kuulus sõjajärgsesse põlvkonda, mis oli tunda saanud raskusi ja pidanud elama ka kitsastes oludes. See suurendas kindlasti tema empaatiavõimet ja soovi võimaluse korral kaasa aidata seal, kus vaja. Maailmas paljunäinud inimesena oskas ta hinnata humanitaarseid väärtusi ja nägi, kui suur on nende kestmises akadeemilise maailma ja antiikaja pärandi osa.

Tartu ülikooli klassikalised filoloogid

Jaga artiklit