Õnnitleme

Õnnitlused

80

Arne Kivistik, kehakultuuriteaduskonna emeriitdotsent – 1. detsember

75

Rein Vihalemm, teadusfilosoofia professor, filosoofiateaduskonna emeriitprofessor – 9. detsember

65

Raivo Masso, üldbioloogia dotsent – 5. detsember

Mihkel Zilmer, meditsiinilise biokeemia professor, biokeemia osakonna juhataja – 15. detsember

Raivo Uibo, immunoloogia professor, akadeemik – 21. detsember

Jüri Vedru, meditsiinifüüsika lektor – 24. detsember

Mati Karelson, molekulaartehnoloogia professor, akadeemik, molekulaartehnoloogia õppetooli juhataja – 27. detsember

60

Asko Uri, bioorgaanilise keemia juhtivteadur – 3. detsember

Ehte Orlova, patoloogilise füsioloogia vanemassistent – 18. detsember

Jaanus Remme, molekulaarbioloogia professor – 18. detsember

55

Juhan Sedman, üldise- ja mikroobibiokeemia professor, biomeditsiini ja biotehnoloogia doktorikooli juhataja, üldise ja mikroobibiokeemia õppetooli juhataja – 7. detsember

Irina Truhhan, koristaja – 16. detsember

Eha Kallas, lastehaiguste assistent – 20. detsember

Allan Hallik, anorgaanilise keemia teadur – 30. detsember

50

Peeter Hõrak, evolutsioonilise loomaökoloogia vanemteadur, loomade füsioloogilise ökoloogia professor – 11. detsember

Diva Eensoo, terviseuuringute teadur – 14. detsember

Ülle Maidla, sekretär – 21. detsember

45

Lea Altnurme, religiooniuuringute vanemteadur – 23. detsember

Sille Vahtra, metoodik – 29. detsember

35

Lauri Jalukse, analüütilise ja füüsikalise keemia teadur – 5. detsember

Gea Kangilaski, eetikakeskuse projektijuht – 5. detsember

Katrin Kepp, mobilitase teadur – 10. detsember

Hendrik Luuk, füsioloogia teadur – 12. detsember

30

Vahur Üprus, infotehnoloogia spetsialist – 18. detsember

Ivar Kuusik, insener – 25. detsember

25

Kätlin Aavik, raamatukogu klienditeenindaja – 5. detsember

Jaga artiklit