Riina Viilup – 50

Juubel

26. novembril tähistas 50 aasta juubelit ettevõttemajanduse instituudi vastutav sekretär Riina Viilup.

Majandusteaduskonnaga on Riina olnud seotud alates 1982. aastast, alguses üliõpilasena kaubandusraamatupidamise ja -analüüsi erialal ning seejärel juba majandusteaduskonna kollektiivi liikmena. Pärast ülikooli lõpetamist 1986. aastal asus Riina vanemlaborandina kindlakäeliselt korraldama raamatupidamise kateedri paberimajandust ja tehnilist tööd ning toetama õppejõudude tegevust.

Kaks viimast aastakümmet on Riina jätkanud majandusarvestuse õppetooli sekretärina ja aastast 2010 on lisandunud ettevõttemajanduse instituudi vastutava sekretäri kohustused. Riina on nende aastate jooksul kujunenud usaldusväärseks ja loominguliseks abiks  õppetooli ja instituudi juhatajale ning kõigile kolleegidele. Teda ei iseloomusta ainult tegemiste korrektsus, vaid ka hea erialane sisutunnetus. Riina on kindlalt seisnud selle eest, et  instituudile ja õppetoolile olulised asjad edukalt kulgeksid ja vajaduse korral selleks ka teisi tagant torkinud. Ta on palju kaasa aidanud riigisiseste ja rahvusvaheliste konverentside ning seminaride organiseerimisele.

Riina püüab oma tegemistes jälgida põhimõtet: kui midagi teha, siis teha hästi. Olles valinud meelepärase ameti, sujub tal kõik korralikult ja õigel ajal, kiires tööelus saab talle alati kindel olla. Korrektsus, täpsus, abivalmidus, sõbralikkus ja heasüdamlikkus iseloomustavad uude elukümnendisse astunud Riinat.

Riina on mitmesuguseid huvitavaid üritusi korraldades töökollektiivi alati toetanud. Samas on ta ise aktiivne osaleja teaduskonna ning ülikooli spordi- ja kultuuriüritustel. Tegusa inimesena on Riina leidnud hulga meelepäraseid tegevusi, mille toel tööst puhata. Talle pakuvad rõõmu ja rahuldust näiteks kandlemäng, kudumine, küpsetamine ja lillekasvatus. Kodustes tegemistes on Riinale alati toeks tema pere, kus kasvab kaks poega. Üheskoos leitakse aega nii reisimiseks kui ka sportimiseks.

Avaldame Riinale siirast tänu tehtu eest ning soovime jätkuvat energiat ja tegutsemisindu!

Kolleegid ettevõttemajanduse instituudist

Jaga artiklit