Millised on koolielu väärtusvalikud?

Uudis

Tartu ülikooli eetikakeskus korraldab koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga 9. väärtuskasvatuse konverentsi «Koolielu väärtusvalikud», kus räägitakse väärtusvalikutest õppe- ja kasvatustöö, koolikeskkonna kujundamise ja juhtimise ning koostöö ja heade suhete valdkonnas.

Konverentsil küsitakse, mis paneb meid koolielus valikuid tegema ja mis on meile elus väärtuslik. Samuti arutletakse selle üle, kuidas teha nii, et meie igapäevased valikud oleksid väärtuslikud, et luua terviklik ja hea kool.

Konverentsil uuritakse, kelle käes on väärtuspõhise juhtimise ohjad ning kuidas teha nii, et kõik koolipere liikmed lööksid ühiste väärtuste väljatöötamisel kaasa.

«See on imetlusväärne, kui vastutusrikast tööd teeb üks koolipere,» ütles konverentsi peakorraldaja Mari-Liis Nummert. Ta tõstatas küsimused, miks ja kuidas tegutseda, mida ja miks eelistada, millest loobuda ning kuidas käituda. «Kellest lähtudes ja millele tuginedes võtta vastu otsuseid? Selliste koolielu valikute ees seisavad kõik kooli osapooled – olgu see näiteks koolipäeva kavandamine või koostöö tõhustamine lapsevanematega. Neid väiksemaid ja suuremaid otsuseid langetades on hea teada, mis meid valikute tegemisel motiveerib, ja sõnastada see, mis on väärtuslik.»

Konverentsil püütaksegi jõuda vastusteni, millistest väärtustest tulenevalt valikuid koolielus tehakse ning kuidas aitaksid meie igapäevased valikud kaasa tervikliku ja hea kooli loomisele.

Konverentsil esinevad ettekannetega haridusmõtleja Neil Hawkes Suurbritanniast, kasvatusteadlane Tiiu Kurme Tallinna ülikoolist, psühholoog Aune Valk, arhitekt Kadri Klementi ja Tartu Tamme gümnaasiumi koolijuht Ain Tõnisson.

Koolielu väärtusvalikute üle arutlevad ka õpetaja Triin Ulla koos õpilasega, koolipidajate esindajad Lauri Läänemets ja Kristi Aavakivi, õpilasnõustaja Helina Herro, lapsevanemate kooli eestvedaja Helen Sabrek, koolijuht Anu Köidam ja lasteaia õppejuht Halliki Tammiste.

Konverentsil tunnustatakse ka konkursside «Hea kool kui väärtuspõhine kool» ning «Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed» tiitlisaajaid.

Konkursside korraldaja Nele Punnar sõnas, et konkurssidele tulid tööd koolidelt ja lasteaedadelt, kes soovivad oma igapäevast tööd eneseanalüüsi vormis hinnata, toetudes hea kooli ja hea lasteaia mudelile. «Tööd muutuvad iga aastaga järjest sisukamaks. Suur rõõm on lugeda koolide ja lasteaedade häid kogemusi, sealsamas analüüsitakse julgelt ka murekohti,» rääkis Punnar.

Konverents toimub 9. detsembril innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory.

Jaga artiklit