Tartu ülikool nimetas viis uut audoktorit

Uudis

Eile, rahvusülikooli 97. aastapäeva aktusel anti Tartu ülikooli senati otsuse järgi viiele uuele professorile audoktori nimetus.

Tübingeni ülikooli professor Stefan Schreiner nimetati usuteaduse audoktoriks olulise panuse eest judaistika, islamistika ja arabistika arendamisse ja pikaajalise koostöö eest TÜ usuteaduskonnaga.

Göttingeni ülikooli professor Eberhard Klaus Wolfgang Winkler nimetati keeleteaduse audoktoriks väljapaistvate saavutuste eest soome-ugri keelte uurimisel ning pikaajalise eduka koostöö eest TÜ teadlastega.

Berliini Humboldti ülikooli emeriitprofessor Christian Tomuschat nimetati õigusteaduse audoktoriks olulise panuse eest Eesti õigusteaduse rahvusvahelistumisse ja uue õigusteadlaste põlvkonna kujundamisse.

Turu ülikooli emeriitprofessor Kauko K. Mäkinen nimetati hambaarstiteaduse audoktoriks väljapaistvate saavutuste eest hambahaiguste ennetamises ning pikaajalise koostöö eest TÜ teadlastega.

Helsingi ülikooli professor Markku Leskelä nimetati loodus- ja täppisteaduste audoktoriks väljapaistva panuse eest Eesti ja Soome teaduskoostöö arendamisse, materjaliteaduse arengusse Tartu ülikoolis ning TÜ ja Eesti teaduse rahvusvahelise autoriteedi suurendamisse.

Jaga artiklit