FOTO: Andres Tennus

TÜ õppejõudu tunnustati ordeniga

Uudis

Gustav Adolfi päeval ja Tartu ülikooli asutamise aastapäeval, 7. novembril andis Rootsi suursaadik Eestis TÜ rootsi keele õppejõule Tiina Mullamaale Tema Majesteet kuningas Carl XVI Gustafi otsusega üle Kuningliku Põhjatähe esimese klassi ordeni.

Põhjatähe orden on tuntud ka kui «see, mis ei looju», mis viitab autasuvääriliseks tunnistatute siirale ja järjekindlale pühendumisele ja Rootsi riigi püsivusele.

Tiina Mullamaale autasu andmiseks ettepaneku teinud TÜ professor Daniel Sävborg ja Rootsi suursaatkond Tallinnas põhjendasid otsust sellega, et Mullamaa on pikka aega ja pühendunult teinud tööd arendamaks Eesti ja Rootsi vahelisi sidemeid.

Mullamaa roll rootsi keele õpetaja, tõlgi, tõlkija ja laiemas mõttes kultuurivahendajana nii ametialaselt kui ka vabatahtlikuna on andnud silmapaistva panuse nii poliitiliste kui ka mitmesuguste ametlike ja isiklike suhete loomisesse, arendamisesse ja hoidmisse Eesti ja Rootsi vahel. Samuti Rootsi, rootsi keele ja kultuuri alaste teadmiste levitamisesse Eestis.

Tema Rootsit tutvustav töö Eestis oli aktiivne juba nõukogude ajal, hoolimata selleaegsetest raskustest ning vähesest lootusest kunagi ise Rootsit külastada, ning jätkus samamoodi pärast Eesti iseseisvuse taastamist.

Tiina ja Ilmar Mullamaa alustasid rootsi keele õpetamisega Tartus 1960. aastatel. Tiina Mullamaa on seega Tartu ülikoolis rootsi keelt õpetanud üle 45 aasta, olles õppejõuks paljude põlvkondade üliõpilastele. Tiina Mullamaa on välja andnud «Rootsi keele õpiku» täiendatud ja parandatud trüki ning uue tänapäevase «Rootsi keele õpiku».

Viimastel aastatel on Tiina Mullamaa tegelenud aktiivselt ilukirjanduse tõlkimisega. Ilmunud on näiteks tõlked Carl Larsson’i «Mina», Liza Marklundi «Õnnelik tänav» jpt. Peale ilukirjandustõlgete on välja antud ka tema psühholoogiaalaseid tõlkeid, nagu näiteks Karin Mangsi ja Barbro Martelli «Psühhoanalüütiline arengukäsitlus».

Jaga artiklit

Märksõnad

Tiina Mullamaa