TÜ Narva kolledži uueks direktoriks nimetati Kristina Kallas

Uudis

Eelmise kuu lõpus toimunud Tartu ülikooli senati istungil valiti TÜ Narva kolledži uueks direktoriks Kristina Kallas, kes on alates 2015. aasta septembri algusest täitnud kolledžis direktori kohusetäitja ülesandeid.

Kristina Kallas näeb Narva kolledžit mitte üksnes hariduse andjana, vaid ka ideede algataja ja koostöö arendajana nii Ida-Virumaal kui idapoolse piiriülese koostöö suunal.

Üks suuremaid eesmärke, mille Kallas endale ja Narva kolledžile seadnud on, puudutab rahvusvahelistumist. «Peame hakkama senisest enam mõtlema välistudengite ja -õppejõudude siiatoomisele – Narva,» sõnas Kallas. Samuti soovib uus direktor luua kolledži juurde teadus- ja arenduskompetentsi keskuse. «Näen Narva kolledžit kui tugevat piirkondlikku kompetentsikeskust, mis võiks juhtida ka venekeelse hariduse tulevikku.»

Akadeemilise poole pealt on Kallase eesmärk arendada kolledži õppekavu, pakkudes Eesti parimat õpetajaharidust mitmekeelses koolis töötamiseks. Ta on seadnud üheks eesmärgiks ka nominaalajaga lõpetamist toetavate tegevuste järjekindla elluviimise. «Kuna peamine kitsaskoht on eesti keele kui võõrkeele tasemeeksami sooritamine, peab tähelepanu alla võtma keeleõppe tõhustamise,» leidis Kallas.

Kallas on 2007. aastast MTÜ Balti uuringute instituudi juhatuse liige. Ta on töötanud SA Archimedeses Euroopa Liidu teadus- ja arenduskoostöö programmi kontaktina, olnud vanemkonsultant avaliku sektori kommunikatsiooni alal suhtekorraldusagentuuris Hill & Knowlton ning TÜ riigiteaduste instituudi erakorraline teadur. 2011.–2015. aastal oli ta MTÜ Eesti pagulasabi juhatuse esimees.

Jaga artiklit

Märksõnad

Narva kolledž