TÜ Rahvusmõtte auhinna sai Andres Sööt

Uudis

Rahvusülikooli 97. aastapäeva aktusel kuulutati välja Tartu ülikooli Rahvusmõtte auhinna laureaat, kelleks sai Andres Sööt.

Andres Sööt on tõsielufilmide lavastaja ja operaator, eestlaste ajaloo- ja kultuurimälu ärataja ja talletaja, eesti arhitektuuri ning kunstikultuuri jäädvustaja.

Söödi kandidatuuri ülesseadjad põhjendasid oma ettepanekut sellega, et Sööt on ilmutanud oma kutsetöös erilist kannatlikkust, hoolivust ja tähelepanelikkust nii ajas kui ka ruumis. «Tal on haruldane võime tabada ajalikus seigas ajatut mõõdet ja kultuuri pidevust. Pühendumine on lubanud tal mitte piirduda ja leppida vaieldamatu loomingulise andekusega, vaid tõusta ühtaegu nii ajastu kroonikuks kui ka ajatute portreede loojaks,» kirjeldasid ühiskonnategelased oma soovituskirjas Sööti.

Rahvusmõtte auhinna komisjon väärtustas Andres Söödi suurejoonelist loomingulist panust, hinnates tema pikaajalise loometöö visuaalsust ja järjekindlust. «Sööt näitab kõikide oma filmidega, et rahvusmõte on meie inimliku olemise kese. Autorina on ta seda aadet eri riigikordade ajal vääramatult järginud. Ei ühtegi kõrvalekallet, igas ajas ühtaegu kõigutamatult isamaalik ja kunstiliselt kõrgel tasemel,» põhjendasid komisjoni liikmed oma selleaastast valikut.

Tartu ülikooli rektor professor Volli Kalm rõhutas, et Eestis on palju inimesi, kes on oma loominguga rahvusmõtte alustalad, ent kannavad seda rolli esiplaanile trügimata. «Rahvusülikooli aastapäeval on meie jaoks suur au selliseid suurkujusid tänada ja tunnustada,» ütles Kalm.

 Andres Söödi suhtumise ainesse võtab olemuslikult kokku tema enda lause: «Dokumentaalfilmi võlu läheb minu jaoks kohe kaduma, kui sealt paistab avalikku või poolpeidetud lavastust või selle osi.»

Talle räägib selles kaasa üks meie toekamaid filmiasjatundjaid Jaan Ruus, kes on sõnastanud põhilise: «Sööt oskab eemalduda maailmast, filmitavast, valitsevast riigikorrast, kuid säilitab sisimas harmoonilise tasakaalu. Kõiki tema filme läbivad kultuuriteadvust kujundavad asjad ja nähtused. Inimesed, asjad, keskkond ja arhitektuur aitavad orienteeruda kultuurikeskkonnas, aitavad vältida isiksuse killustumist.»

Jaga artiklit