Sügisel avatakse kuus uut õppekava

Uudis

Uuel õppeaastal avatakse kolm uut bakalaureuseõppekava ning kolm magistriõppekava.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas avatakse «Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis», «Füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava» ning «Pärandtehnoloogia õppekava».

«Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis» õppekava lõpetanu saab põhjaliku ettevalmistuse ühes loodusteaduslikus aines ning head alusteadmised üldhariduslikes ja pedagoogilis-psühholoogilistes ainetes.

«Füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava» ühendab valdkondi, mille avastused muudavad meie arusaamu maailmast ja selle toimimisest. Õpingutes on suur roll kõrgtehnoloogiliste seadmete kasutamisel, nüüdisaegsetel uurimismeetoditel, protsessidel ja materjalidel, millel põhineb praegune ja tuleviku tööstus. Õppekava võimaldab spetsialiseeruda kolmel erialal, nagu on õppekava nimetuseski kirjas.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas avatakse Viljandi kultuuriakadeemias magistriõppekava «Kunstide ja tehnoloogia õpetaja». Õppekava pakub ainsana Eestis kujutava kunsti, tarbekunsti, pärandtehnoloogia, muusika, tantsu, teatrikunsti ja noorsootöö valdkonnas kõrghariduse esimese astme läbinutele tööturul täiendava väljundi kahe õpetajakutse näol.

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia õppe- ja arendusdirektor Tuulike Kivestu rõhutas eelkõige just Eestis ainulaadset nutikate tehnoloogiate täiendavat eriala, mille õpetamisel tehakse tihedat koostööd TÜ tehnoloogiainstituudiga.

«See võimaldab tulevasel õpetajal omandada teadmised kiirprototüüpimisest, robootikast, graafilisest programmeerimisest, heli- ja visuaaltehnoloogiatest. Need teoreetilised ja praktilised oskused aitavad kunsti, käsitöö ja kodunduse, tehnoloogiaõpetuse või muusikaõpetajal kasutada nüüdisaegseid tehnoloogiaid õppeprotsessis, näiteks lõimides nutiseadmeid tõhusamalt õppesse,» lisas Kivestu.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas avatakse «Matemaatika ja statistika» magistriõppekava ning sotsiaalteaduste valdkonnas avatakse õigusteaduse magistriõppekaval infotehnoloogiaõiguse eriala.

 

Jaga artiklit

Märksõnad

õppekava