Juuni 2016, nr 6
Märksõnad: 

Uuel õppeaastal avatakse kolm uut bakalaureuseõppekava ning kolm magistriõppekava.

Loodus- ja täppisteaduste valdkonnas avatakse «Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis», «Füüsika, keemia ja materjaliteaduse õppekava» ning «Pärandtehnoloogia õppekava».

«Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis» õppekava lõpetanu saab põhjaliku ettevalmistuse ühes loodusteaduslikus aines ning head alusteadmised üldhariduslikes ja pedagoogilis-psühholoogilistes ainetes.

Detsember 2014, nr 11
JOONIS: vrd. Herbart, 1835, nt Kansanen & Meri, 1999; Toom, 2006
Õpetamise elemendid ja protsessid.
Märksõnad: 

Selle ja järgmise aasta jooksul on Tartu ülikoolis toimumas põhjalikum õppekavade reform, kus tehakse suuremaid muudatusi kui tavaliselt.

November 2014, nr 10
FOTO: Silver Bohl
Traktori järel olev riistapuu ei töötanud kuigi hästi ning jättis kartulid mulla sisse, mistõttu tuli need sealt hargiga välja kaevata.

Alates sellest õppeaastast on Tartu ülikooli Euroopa kolledži kaks magistriõppeprogrammi, «Euroopa Liidu ja Venemaa uuringud» ning «Euroopa õpingud», muutunud interaktiivsemaks ja saanud mitmete erialade õppejõudude kaasamisega uue ja huvitava näo.  

Telli voog RSS - õppekava
Telli voog RSS - õppekava