TUDENG KÜSIB

Aktuaalne

Kas Tartu ülikoolis toimunud juhtimis- ja struktuurireform muudab ka seda, mis on kirjas tänavuaastaste lõpetajate lõpudiplomitel?

Selles osas, et lõpetatakse Tartu ülikool ja vastav õppekava, millel tudeng õpib/õppis, ei muutu midagi.

See, et teaduskondade asemel on ülikoolis valdkonnad, kajastub lõpudiplomil ainult sellele allakirjutajate juures: dekaani nime ees on nüüd teaduskonna asemel kirjas vastav valdkond. Kui veel eelmisel aastal kirjutasid lisaks rektorile lõpudiplomitele alla üheksa dekaani ja neli direktorit, siis nüüdsest leiab iga lõpetaja oma diplomilt rektori ja vastava valdkonna dekaani allkirjad.

Sirli Klaos,
õppekorralduse spetsialist

*Näidetel on näha 2015. aastal ning 2016. aastal lõpetanute diplomite võrdlus.

Jaga artiklit