Demokraatia tähendus Eestis

Uudis

Tänavu septembris algas Eestis rahvusvaheline Euroopa sotsiaaluuring, mille eesmärk on selgitada välja eestlaste arusaamad demokraatia tähendusest.

Tartu ülikooli eestvedamisel toimuvas uuringus osaleb ligi 5000 inimest Eestist.

TÜ sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika vanemteaduri Mare Ainsaare sõnul on senised uuringud Eestis näidanud, et inimeste rahulolu demokraatiaga on aastate jooksul kasvanud. Demokraatiaga rahulolu on seotud ka inimeste elukvaliteediga, sest mõjutab oluliselt inimeste üldist eluga rahulolu. «Samas on see erinev eri sotsiaalsetes rühmades, mida mõjutab näiteks ligipääs arvutile ja vabale informatsioonile,» täpsustas Ainsaar.

Eesti inimeste rahulolu demokraatia arenguga on suurem kui Lätis või Leedus, kuid jääb alla paljudele teistele Euroopa riikidele. Euroopa sotsiaaluuring 2012 mõõdab nii toetust demokraatiale, demokraatia tähendust inimeste jaoks kui ka rahulolu demokraatiaga Eestis.

Euroopa sotsiaaluuringut korraldatakse Eestis viiendat korda. Kõik uuringu andmed on vabaks kasutamiseks kättesaadavad alates järgmise aasta oktoobrist. Käesoleva aasta andmete kogumist rahastab haridus- ja teadusministeerium Euroopa regionaalarengu fondi vahendusel. Uuring kuulub Eesti teaduse teekaardi projektide hulka.

Varasemad uuringu tulemused ja andmed on kättesaadavad aadressil www.ess.ut.ee.

Jaga artiklit