Rahvusülikooli aastapäev

Uudis

1. detsembril rahvusülikooli aastapäeva aktusel ülikooli aulas promoveeritakse 101 doktorit, kolm audoktorit ning nimetatakse postuumselt üks auliige.

Akadeemilise loengu teemal «Eesti keeleala piirid» peab eesti keele ajaloo ja murrete professor, akadeemik Karl Pajusalu.

Audoktoriteks promoveeriti professor Mikael Knip, professor Outi Merisalo ja emeriitprofessor Geert Hofstede. Auliikmeks nimetati Gunnar Vasar.  

Professor Knip on Helsingi ülikooli lastehaiguste professor ja lastehaigla peaarst. Tema teadustöö on keskendunud 1. tüüpi diabeedi ning teiste lastel ja noorukitel esinevate immuunhaiguste uuringutele, milles ta on saavutanud väljapaistvaid tulemusi faktorite ja mehhanismide väljaselgitamises, mis viivad autoimmuunsuse tekkele lapseeas.

Professor Knipi teaduskoostöö Tartu ülikooliga algas rohkem kui kahe aastakümne eest, mil ta oli kaasatud kliinilistes uuringutes osalevate TÜ teadlaste õpetamisse.

Professor Outi Merisalo on silmapaistev kesk- ja uusaja ladina keele, vana- ja keskprantsuse keele, paleograafia, kodikoloogia ning raamatuloo spetsialist. Tartu ülikooli, eeskätt siinse klassikalise filoloogia ja romanistika eriala jaoks on professor Merisalo kõige pikaajalisem ja kõige rohkem külalisloenguid pidanud välisprofessor.

Sotsiaalpsühholoogia professorist Geert Hofstedest on kujunenud maailma enim tsiteeritud sotsiaalteadlane, rahvus- ja organisatsioonikultuuri uurija, kes kuulub maailma 20 juhtiva majandusmõtte arendaja hulka. Viimase kümnendi jooksul on professor esinenud Tartu ülikoolis avaliku loenguga, olnud konverentsi peaesineja ning lugenud 2011. aastal doktorantidele mõeldud loengukursust. 

Jaga artiklit