Viis TÜ teadlast lisandus maailma 1% viidatuimate hulka

Uudis

Septembri alguses uuenes ühe hinnatuma teadusajakirjade andmebaasi Thomson Reuters Web of Science (Essential Science Indicators – ESI) ülevaade maailmas enim viidatud teadlaste kohta.

Eesti teadlastest lisandusid nimekirja keskkonnateaduse ja ökoloogia valdkonna uurijad Anto Aasa 551, Rein Ahas 564 ja Ülo Mander 537 viitega. Molekulaarbioloogia ja geneetika valdkonna uurijatest jõudsid 1% enim viidatute hulka siirdegenoomika projektis töötavad Markus Perola 2299 ja Reedik Mägi 1422 viitega.

Thomson Reutersi ESI statistika puhul arvestatakse mõjukuse hindamisel artiklite ning viidete arvu. Üks viidete hulga hea näitaja on see, kui palju kellegi viidatavus ületab vastava valdkonna 1% künnise. TÜ psühholoogia instituudi juhataja professor Jüri Alliku tehtud kokkuvõte näitab, et kümne ja poole aasta jooksul, mil ülevaadet on tehtud, on Eestiga seotud uurijad avaldanud eri ajakirjades kokku 10 032 tööd. Neid artikleid on teistes teadusartiklites viidatud kokku 96 375 korda, mis teeb keskmiseks viidatavuseks 9,61 viidet artikli kohta (see on veidi alla maailma keskmise – 10,5 viidet artikli kohta). Allik leiab, et kui Eesti teadus jätkab sama tempoga, siis 2014. aasta lõpuks peaks Eesti teaduse mõjukus jõudma maailma keskmisele tasemele, mis tähendab kuulumist paarikümne maailma parima teaduse hulka.

25-st Eesti teadlasest kuulub väärikasse nimekirja 20 Tartu ülikooli teadlast.

Viidatuimad teadusvaldkonnad, kus Tartu ülikooli teadlased on 1% parimate hulka jõudnud, on keemia, kliiniline meditsiin, looma- ja taimeteadus, keskkonnateadus ja ökoloogia, üldised sotsiaalteadused, bioteadused, materjaliteadus, geoteadus ning tehnikateadus.

Jaga artiklit