TÜ panustab teadustöösse energeetika vallas

Uudis

22. novembril kirjutasid Tartu ülikooli rektor Volli Kalm ja elektrivõrguettevõtte Elering esimees Taavi Veskimägi alla ühiste kavatsuste protokollile, mis soosib teaduse sidumist energeetikavaldkonna arendamisega.

TÜ ja Elering panustavad oma igapäevases tegevuses energeetikaga seotud teadus- ja arendustöösse, selles vallas hariduse edendamisse ning üldise energeetikaalase teadlikkuse suurendamisse. Ühiste kavatsuste protokolliga soovitakse teha senisest suuremat koostööd ühisprojektide elluviimisel ning osaleda aktiivselt Eesti energiamajanduse arengukava uuendamise protsessis, kuhu mõlemad partnerid on juba kaasatud.

«Tartu ülikooli ja Eleringi tihedam koostöö võimaldab intensiivistada kõrgefektiivse energeetika uuringuid meie instituutides, aidates sellega kaasa arendustööle nn tarkade elektrivõrkude ja taastuvenergeetika (tuule-, päikese- ja biomassienergeetika muundamise ja salvestamise seadmed) vallas,» rääkis TÜ keemia instituudi direktor Enn Lust. Lusti sõnul on juba alustatud koostööd näiteks metaani sünteesimise uuringute tegemiseks.

Taavi Veskimägi ütles, et Eleringi strateegiline eesmärk on panustada energeetika vallas pädevuse süsteemsesse arendamisse ning koostöö Tartu ülikooliga avardab kindlasti selle eesmärgi saavutamise võimalusi.

Jaga artiklit