Ligi pooled parimad teadustööd kirjutasid TÜ tudengid

Uudis

Eesti teaduste akadeemia üliõpilaste teadustööde konkursile saadetud 78 uurimustööst valis komisjon välja 12 parimat tööd, millest viis ehk ligi pooled kirjutasid Tartu ülikooli tudengid.

Neljast võitjate hulka valitud bakalaureusetööst oli TÜ-st kolm: Ardi Looti «Pinnaplasmonite ja kullakile karakteriseerimine Kretschmanni skeemiga» (juhendajad doktorant Siim Pikker ja dr Leonid Dolgov), Rasmus Palmi «Solvendilisandi mõju 1-etüül-3-metüülimidasooliumtetrafluoroboraadi omadustele elektrilise kaksikkihi kondensaatori elektrolüüdina» (juhendajad Heisi Kurig, PhD ja Alar Jänes, PhD) ning Liisi Veski «Rahvuspsühholoogia ideed Ilmar Tõnissoni teostes» (juhendaja dotsent Pärtel Piirimäe).

Üheksast parimast magistritööst said auhinna TÜ üliõpilased Tõnis Arroval tööga «Kasvutingimuste ja -aluste mõju TiO2 aatomkihtsadestumisele» (juhendaja professor Jaan Aarik) ning Kaidi Kriisa tööga «Lingua Latina sive sermo vernaculus noster? Ladina keele ja rahvuskeelte suhe Academia Gustaviana dissertatsioonides ja oratsioonides (1632-1656)» (juhendaja professor Kristi Viiding).

Kõik autorid said 400 euro suuruse preemia. Üliõpilastööde konkursi võitjate konverents ja autasustamine toimus 12. novembril Eesti teaduste akadeemia majas.

Jaga artiklit