Urmas Kokassaar

In memoriam

05.01.1963–05.01.2013

Oli 4. jaanuari sume talvepäev. Urmas Kokassaar saabus tööle Vanemuise tänava õppehoonesse veidi reipamana kui tavaliselt. Pärast tööpäeva lõppu oli kavas tähistada tagasihoidlikult koos töökaaslastega järgmisel päeval kättejõudvat juubelit. Varakult koju kiirustades mõlkusid tal juba mõttes järgmise päeva loengud täienduskoolituse kursusel. Loengut lugema aga Urmas Kokassaar ei tulnud, sest oma sünnipäeva esimestel tundidel lahkus ta meie hulgast kõigile ootamatult.

Urmas Kokassaar sündis 1963. aastal Tallinnas, õppis Tallinna I keskkoolis ning lõpetas 1986. aastal TRÜ bioloogia-geograafiateaduskonna bioloog-biokeemiku ning bioloogia ja keemia õpetajana cum laude. 1998. aastal kaitses ta magistritöö teemal «Laboratoorsed tööd rakenduvates koolibioloogia ainekavades.» Ülikooli tuli Urmas Kokassaar kindla sooviga saada õpetajaks. Ta oli väga laiade teoreetiliste teadmistega praktik ning veendunud, et hea loodushariduse eelduseks on erialaliselt pädevad ja laia silmaringiga õpetajad. Tulevaste ja juba töötavate õpetajate õpetamisega tegeleski ta Tartu ülikooli loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogia didaktika lektorina. 2006. ja 2008. aastal valiti ta Tartu ülikooli realia et naturalia valdkonna aasta õppejõuks.

Urmas Kokassaart köitis ka toidu ja toitainetega seonduv biokeemia. Tema eesmärk oli teha keerulised bioloogilised protsessid mõistetavaks kõigile, kes vastava valdkonna vastu huvi tundsid. Ta oli Eesti üks silmapaistvaim tippteaduse ja igapäevaelu siduja. Tema tegevuse tulemused olid märkimisväärsed: ta oli väga nõutud lektor, kümnete õpikute, töövihikute ja tööjuhendite autor või kaasautor, ilmunud teaduslike ja populaarteaduslike artiklite arv tuleb kirjutada neljakohalise numbriga.

Alates 1991. aastast töötas Urmas Kokassaar ka Hugo Treffneri gümnaasiumi bioloogia ja keemia süvaõppega loodussuuna bioloogiaõpetajana. Paljud tema õpilased valisid tulevase eriala loodusteadustega seotud valdkonnast. Õpetajatöö tunnustuseks oli 2009. aastal Vabariigi Presidendi kultuurirahastu hariduspreemia.

Urmas Kokassaar oli inspireeriv bioloogiaõpetaja, suurepärane teadlane, toetav kolleeg, tasakaalukas ja siiras inimene, kellest jääb tema arvukate õpilaste, kolleegide ja sõprade südametesse helge mälestus.

 

Kolleegide ja sõprade nimel
Mati Martin

Jaga artiklit