Ants-Vihur Salum

In memoriam

04.12.1923–29.12.2012

Meie hulgas pole enam mastipuuna tuultele vastu pidanud pedagoogi, kultuurielu edendajat ja -uurijat Ants-Vihur Salumit.

Ants-Vihur Salum sündis 4. detsembril 1923. aastal Tartumaal. Koolis käis ta Pugola algkoolis Võrumaal, Võru reaalkoolis ja Hugo Treffneri gümnaasiumis. Salum jagas oma põlvkonnakaaslaste saatust, keda nii Saksa kui ka Nõukogude okupatsioon ja II maailmasõda muserdasid. Aastatel 1946–1950 viibis ta represseerituna Komis.

Kodumaale naastes tuli võidelda kohanemisraskustega, otsida oma kohta uue süsteemi tingimustes ja püüelda kõrghariduse kättesaamisel. Ants-Vihur Salum lõpetas 1959. aastal Tartu riikliku ülikooli vene filoloogina ja asus pedagoogilisele tööle. 1960. aastast oli ta üle nelja aastakümne seotud Viljandi kultuurharidustöö kooli ning selle järglastega. Ta õpetas vene ja balti kirjandust, teatriajalugu, eesti kultuurilugu ning genealoogiat. Lisaks pedagoogiametile oli ta aastatel 1961–1968 kaugõppeosakonna juhataja ning 1997–2003 Viljandi kultuurikolledži teadusnõukogu esimees. 2001. aastal anti talle Viljandi kultuurikolledži audoktori tiitel.

Ants-Vihur Salum tõlkis vene luulet (eraldi raamatuna ilmus 1987. aastal Sergei Jessenini poeem «Anna Snegina»), avaldas artikleid vene-eesti kirjandussuhetest, uuris Ain Rannaleedi elu ja loomingut (luulekogud aastatel 1978, 2006), kirjutas teatri- ja kirjanduskriitikat, koostas seitse suguvõsalugu ja arvukalt loengukonspekte. Oma eluteest on andnud Salum üksikasjaliku ülevaate kaheköitelises mälestusteoses «Raiusin kõik raamatusse» (2005–2006).

Salum oli aktiivne mitmesugustes kooslustes: meeskoori Sakala laulja 1961–1994 ja koori juhatuse esimees 1973–1976, 1978–1985, Eesti raamatuühingu Viljandi osakonna esimees 1975–1995, Memento Viljandi ühenduse juhatuse esimees 1989–2012, Eesti Kongressi liige 1990–1992, Viljandi linnavolikogu liige ning kultuurikomisjoni esimees 1993–1996. Aastal 2003 pälvis ta Viljandi linna teenetemärgi.

1989. aastal anti Ants-Vihur Salumile teenelise kultuuritegelase aunimetus. Vabariigi president tunnustas teda 1999. aastal Riigivapi V klassi ning 2002. aastal Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgiga.

Jääme meenutama Ants-Vihur Salumit, kes andis alati oma tegevusele väärika sisu.

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Memento Viljandi ühendus

Jaga artiklit