Kai Vellak – 50

Juubel

Nii mõnelegi kolleegile üllatuslikult saab TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi botaanika osakonna vanemteadur ning TÜ loodusmuuseumi botaanika- ja mükoloogiamuuseumi juhataja Kai Vellak 24. veebruaril 50-aastaseks.

Kai lõpetas 1981. aastal Rakvere 1. keskkooli, seejärel 1987. aastal Tartu ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna ning kaitses samas 2000. aastal doktoritöö «Influence of different factors on the diversity of the bryophyte vegetation in forest and wooded meadow communities». Eestis on väga vähe inimesi, kelle uurimisobjektiks on suurt pühendumust nõudvad sammaltaimed. Kai alustas sammalde uurimist juba üliõpilasena ning jätkas pärast ülikooli lõpetamist, töötades pikka aega teaduste akadeemia zooloogia ja botaanika instituudis.

Eesti sammalde ühe parema tundjana osales ta autori ja toimetajana esimese kõiki Eesti sammaltaimi haarava määraja koostamisel ja väljaandmisel. Oma teadustöös on ta tegelenud sammalde ökoloogia ja kaitsega, mille tulemusena on ilmunud arvukalt teadusartikleid erialaajakirjades. Ta on uurinud samblarinde struktuuri ja mitmekesisust mõjutavaid keskkonnategureid metsakooslustes, haruldaste ja kaitsealuste samblaliikide bioloogiat ja levikut ning inimtegevuse mõju metsa-, soo- ja niidukooslustele.

Kai on mitmete juba kaitstud ja veel töös olevate magistri- ja doktoritööde juhendaja, ning armastatud õppejõud. Kõige muu kõrvalt on ta edukalt taastamas kunagist botaanikamuuseumi, mis haldab Eesti suurimat herbaariumi. Ta on aktiivne sammalde mitmekesisuse ja kaitse populariseerija ning on samblahuviliste ajakirja «Samblasõber» toimetaja. Ta on avaldanud mitmeid populaarteaduslikke artikleid, juhendanud õppepäevi ja osalenud näituste koostamisel.

Oma suurele töökoormusele vaatamata on Kai alati nii kolleegide kui ka üliõpilaste vastu heatahtlik ja abivalmis, ta on alati mõnus kaaslane välitöödel ning arukas nõuandja teadustööde planeerimisel ja analüüsimisel.

Armas Kai, soovime sulle palju õnne, ikka rõõmsat meelt ja viljakat uurimistöö jätku alma mater’is!

Kolleegid ÖMI botaanika osakonnast ja loodusmuuseumist

Jaga artiklit