Peeter Roosimaa – 65

Juubel

Peeter Roosimaa kuulub usuteaduskonna raudvarasse, olles siin töötanud alates teaduskonna taasavamisest 1991. aastal.

Väärikas juubel on paras põhjus nii juubilari kui ka tema tehtu märkamiseks ja tunnustamiseks.

Peetri erialaks usuteaduse valdkonnas on uus testament. Väljaõppe sai ta Moskvas ja Buckowis (siis Saksa DV) ajal, kui teoloogiat siinmail avalikult ei õpetatud. Tulemuseks on arvukalt teadustöid ja õpilasi, kes on tema tööd innukalt jätkamas.

Läbi ajaloo on paljud suured teoloogid jõudnud usuteaduseni pärast mõne teise eriala omandamist. Nii on ka Peeter Roosimaa oma esimeselt kõrghariduselt insener: ta töötas aastaid meditsiinitehnika vallas, kus aitas aparaatide abil päästa, säästa ja ravida inimesi.

Võimalik, et just inseneriharidus on kujundanud tema mõtlemise täpseks, süsteemseks ja järjepidevaks. Peetri arutlemis- ja argumenteerimisviis on äärmiselt järjekindel ja süstemaatiline. Temaga rääkides muutuvad ka vestluspartneri seisukohad partnerile endale selgemaks.

Peeter Roosimaa on mitmekülgne inimene. Ta õpetab kreeka keelt, uue testamendi aineid, on pädev hingehoius ja homileetikas. Ilmselt on just mitmekülgsus loonud olukorra, kus paljud abivajajad pöörduvad Peetri poole. Loodame, et me pole tema abivalmidust kuritarvitanud.

Peeter Roosimaa üheks eripäraks on see, et ta loeb dokumente. Komisjonides ja nõukogudes, mille liige ta on, tuleb arvestada sellega, et vähemalt üks liige on laialisaadetud materjalid läbi töötanud. See loob teatud kindlustunde.

Teise eripärana võiks nimetada seda, et ta võtab võimalusel eksameid vastu suuliselt. On teada ja kogetud, et Roosimaa suuline eksam on karm. Ta pinnib ja peilib seni, kuni on eksamineeritava tegelikud teadmised välja selgitanud.

Kui püüda öelda, milline omadus on Peeter Roosimaale kõige iseloomulikum, siis võiks selleks olla usaldusväärsus. Teda võib usaldada asjatundliku spetsialisti, kolleegi ja inimesena. Kui on tarvis pakkuda abi või võtta vastutust, võib Peetri peale kindel olla.

Kolleegide nimel pikki õnnelikke eluaastaid soovides
Riho Altnurme
Tõnu Lehtsaar

Jaga artiklit