Tunnustused

Tunnustusavaldused

TÜ suure medaliga tunnustati 55. sünnipäeval filosoofiateaduskonna endist dekaani, arheoloogia professorit akadeemik Valter Langi.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 65. sünnipäeval filosoofiateaduskonna germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituudi vene keele vanemteadur Valentina Štšadneva, 60. sünnipäeval arstiteaduskonna kardioloogia kliiniku vanemassistent Kristin Lamp ja ajaloomuuseumi peavarahoidja Leili Kriis; arstiteaduskonna farmaatsia instituudi endine spetsialist Tea-Mai Tammaru.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 75. sünnipäeval arstiteaduskonna emeriitdotsenti Elmar Arakut, 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi eksperimentaalfüüsika osakonna optika ja gaaslahenduse vanemteadurit Peeter Parist ja füüsika instituudi juhtivinseneri Hannes Saumaad, samuti nüüdseks meie seast lahkunud loodus- ja tehnoloogiateaduskonna loodusteadusliku hariduse keskuse bioloogia didaktika lektorit Urmas Kokassaart.

TÜ aumärgi pälvis 60. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi sotsioloogia lektor Jüri Kõre.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi füüsikalise ja analüütilise keemia teadur Vilve Nummert, 65. sünnipäeval majandusteaduskonna majandusteooria professor Olev Raju, 60. sünnipäeval rahvusvahelise koostöö juht Sirje Üprus, samuti arstiteaduskonna dekanaadi endine sekretär Sirje Jeeret, sotsiaalteaduskonna sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi endine referent Villu Talv ning kantselei endine juhataja Kristel Seiler.

Jaga artiklit