Õnnitleme

Õnnitlused

85

Aksel Haav, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitdotsent – 8. veebruar

80

Rein Taagepera, sotsiaal- ja haridusteaduskonna emeriitprofessor – 28. veebruar

75

Viljar Pihl, analüütilise ja füüsikalise keemia teadur – 5. veebruar

70

Rein Saar, väljateooria vanemteadur – 1. veebruar

Vello Oja, biofüüsika ja taimefüsioloogia vanemteadur – 4. veebruar

Toivo Rinne, geoloogia osakonna konsultant – 10. veebruar

65

Peeter Roosimaa, uue testamendi dotsent – 1. veebruar

Lea Paluvere, väljateooria labori infosekretär – 3. veebruar

60

Jüri Roosaare, geoinformaatika dotsent – 4. veebruar

Juho Jalviste, multimeedia talituse videospetsialist – 8. veebruar

Jaan Tulmin, raamatukoguhoidja – 8. veebruar

Merike Ennok, klienditeenindaja – 15. veebruar

Heli Kaldalu, vanemraamatupidaja – 15. veebruar

Eda-Ann Värimäe, lastekirurgia assistent – 15. veebruar

Heljo Kaima, matemaatika instituudi sekretär – 20. veebruar

55

Sirje Mägi, koristaja – 6. veebruar

Mare Kahi, kogude arenduse osakonna raamatukoguhoidja – 22. veebruar

50

Kai Vellak, taimeökoloogia vanemteadur – 24. veebruar

45

Maris Laan, inimese molekulaargeneetika professor – 21. veebruar

Triin Vihalemm, kommunikatsiooniuuringute professor, kommunikatsioonijuhtimise magistriõppe programmijuht – 22. veebruar

Erik Mölder, keskkonnatehnoloogia teadur – 28. veebruar

40

Lili Kukk, andmekogumise assistent – 25. veebruar

Ivika Ostonen-Märtin, maastikuökoloogia vanemteadur – 25. veebruar

35

Erkki Vasar, füsioloogia õppetooli preparaator – 5. veebruar

Hanna Katariina Jokela, külalislektor – 15. veebruar

Erkki Kukk, arvutivõrgu peaspetsialist – 25. veebruar

Eva-Ingrid Rõõm, analüütilise ja füüsikalise keemia teadur – 26. veebruar

Jaga artiklit