Planeering ülikoolilinna ruumilisest arengust

Uudis

Tartu linnavolikogu võttis tänavu 14. veebruari otsusega vastu ja suunas avalikule väljapanekule Tartu linna üldplaneeringu teemaplaneeringu «Tartu linna ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ja TÜ Kliinikumi ruumiline areng».

Planeeringu eesmärk on Tartu kui ülikoolilinna ruumiliste arengusuundade täpsustamine lähtuvalt kõrgharidusasutuste ruumilistest vajadustest ja võimalustest, kõrgkoolide ja SA TÜ kliinikumi ruumilise arengu selgitamine ning parem sidumine linna arenguga.

Avalik väljapanekut näeb 5. märtsist kuni 5. aprillini linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna fuajees Raekoja plats 3. Materjalidega on võimalik elektrooniliselt tutvuda Tartu linna veebilehel www.tartu.ee (alajaotus: kohalik võim – planeeringud). Kirjalikke ettepanekuid teemaplaneeringu kohta on võimalik teha elektrooniliselt aadressil lpmko [at] raad.tartu.ee või lihtkirjaga.

Jaga artiklit