Piiriülene koostöö Põhjamaadega

Uudis

Augusti alguses toimus Kuressaares TÜ ja TTÜ koostöös elluviidava teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi TIPS esimene rahvusvaheline konverents «Piiriülene regionaalne koostöö Põhjamaadega teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni poliitikates».

Ettekannetes käsitleti Põhjamaade kogemusi teadusarendus- ja innovatsioonipoliitika kujundamises ning piiriülese koostöö võimalusi ja takistusi. Leiti, et koostöö peaks võimaldama palju jõulisemalt tegeleda ka sotsiaalmajanduslike väljakutsetega, kuna need on paljudel riikidel väga sarnased ja väikeriikidel eraldi on võimalused piiratud. Põhjamaade kogemus näitab üha selgemini, et partnerite tegelik kaasamine ja neile sisulise poliitilise võimu andmine otsuste tegemise protsessis on hädavajalik.

Ühiselt leiti, et piiriülene koostöö eeldab uudseid poliitikategemise vorme, mis kasvataks koostööpartnerite (nii riigi kui ka ettevõtjate) vastastikust usaldust. Piiriülese koostöö üks peamine raskus on aga eri riikide poliitikute eri huvid, valimislubadused ja poliitiline konkurents. Poliitika on teadusarenduse ja innovatsiooni süsteemi ilmselt kõige läbipaistmatum ja raskesti etteennustatav osa ning piiriülese koostöö puhul kasvavad probleemid oluliselt suuremaks. Piiriülene koostöö eeldab ühest küljest selgelt parlamentaarse poliitika kaasamist ja teisalt ka avalikkuse teavitamise kampaaniat. Programmi TIPS elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Jaga artiklit

Märksõnad

TIPS