Saksa-Eesti akadeemilise nädala konverents

Uudis

Septembri lõpus ja oktoobri alguses toimub Tartus Saksa-Eesti akadeemilise nädala Academica 2013 konverents «Saksamaa Euroopas, Euroopa Saksamaal».

Konverentsi mainepäeval 1. oktoobril esineb TÜ aulas Euroopa parlamendi president Martin Schultz ettekandega noorte tööhõivest Euroopas. Samuti antakse teema kommenteerimiseks sõna kohalikele tudengitele. Jätkupaneelil arutlevad saksa külalisteadlased Saksamaa rolli üle Euroopa Liidu poliitika ja majanduse suunamisel viimase viie aasta jooksul.

Eelneval ja järgneval päeval toimuvad struktuuriüksustes traditsioonilised loengud, mida peavad külalisteadlased. Ka need kajastavad viimase aja majanduse ning poliitika arenguid Saksamaal ja nende mõjusid Eestile. Muu hulgas analüüsitakse 22. septembri Saksa Bundestag'i valimiste tulemusi. Külaliste seas on ka professor Joachim Starbatty, kes oli üks juhtfiguure uues saksa erakonnas Alternative für Deutschland (Alternatiiv Saksamaale). Kolm päeva kestev konverents pöörab suurt tähelepanu ka eesti ja saksa tudengite omavahelisele suhtlusele ja koostöövõimalustele.

Jaga artiklit