Ajateenistus ja kõrgharidus

Uudis

https://owa.ut.ee/owa/14.1.438.0/themes/resources/clear1x1.gifhttps://owa.ut.ee/owa/14.1.438.0/themes/resources/clear1x1.gif1. aprillist kehtima hakanud uue kaitseväeteenistuse seaduse olulise muudatusena on kehtestatud 23 eluaasta ülempiir: ajateenistusse tuleb asuda hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil kutsealune on saanud 23-aastaseks.

Keskhariduse omandamise aastal Eesti kõrgkooli astudes on kutsealustel õigus valida kalendriaasta, millal ajateenistusse asuda. Taotluse leiab kaitseressursside ameti kodulehelt www.kra.ee/taotlused, taotlusvorm nr 4. Taotlust esitades tuleb silmas pidada, et:

  • ajateenistusse asumise kalendriaasta valik tuleb kaitseressursside ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta 15. septembril, kusjuures valitud aasta ei või olla hilisem eriala nominaalajaga lõpetamise aastast;
  • ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates, kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saate 23-aastaseks;
  • teil on kohustus valitud aastal ajateenistusse asuda ka siis, kui te ei ole selleks ajaks õpinguid lõpetanud;
  • teie valik ajateenistusse asumise aja osas on siduv ja amet kutsub teid valitud aastal ajateenistusse;
  • kui taotlete kõrgkoolilt ajateenistuse läbimiseks akadeemilist puhkust, siis teie õppekoht säilib.

Jaga artiklit

Märksõnad

ajateenistus