TÜ eetikakeskuse töötajad Kristi Lõuk ja Mari-Liisa Parder raamatuesitlusel.
FOTO: Mats Volberg

Eestlaste rände temaatika jõudis kaante vahele

Uudis

29. augustil esitleti Tallinnas Estonia talveaias TÜ eetikakeskuse uut raamatut «Eesti ustest – sisse, välja. Kõned, artiklid, esseed».

TÜ professor Margit Sutrop rääkis laiemalt eestlaste väljarändega seonduvatest väärtushoiakutest ja -valikutest ning Eesti Vabariigi peakonsul Peterburis Viktoria Tuulas tutvustas lähemalt 34 riigis töötavate Eesti diplomaatide seas tehtud uuringut, mille eesmärk oli uurida eestlaste välismaale kolimise põhjuseid, lõimumist kohalikku kultuuri ning suhtumist eesti keelde ja eestikeelsesse haridusse. Ettekannete järel toimus avatud arutelu eestlaste rändega seonduvate küsimuste üle, mille käigus püüti leida ka võimalikke lahendusi selles valdkonnas esinevatele probleemidele.

Kogumik «Eesti ustest – sisse, välja. Kõned, artiklid, esseed» sisaldab eestlaste rände teemalisi kõnesid, arvamusartikleid ja esseid, mis koguti kokku vabariigi presidendi kirjatalgutel 2011. aastal. Kokku laekus talgutele 98 tööd 22 riigist. Mineku ja tagasituleku põhjustest rääkides tõid kirjutajad kõige rohkem välja emotsionaalseid kaalutlusi, samas esitati ka väga konkreetseid põhjuseid ja ettepanekuid.

Jaga artiklit