September 2013, nr 8
Märksõnad: 

Augusti alguses toimus Kuressaares TÜ ja TTÜ koostöös elluviidava teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi TIPS esimene rahvusvaheline konverents «Piiriülene regionaalne koostöö Põhjamaadega teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni poliitikates».

Juuni 2014, nr 6
Märksõnad: 

Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm (TIPS) andis möödunud aastal välja raporti «Teaduse-arendustegevuse ja innovatsiooni indikaatorid Eesti innovatsiooni- ja teaduspoliitikas: senine praktika ja poliitikasoovitused».

Raporti eesmärk on anda Eesti poliitikakujundajatele sisend indikaatorite kasutamiseks nii uue teadus- ja arendustegevuse programmiperioodi strateegias (2014–2020) kui ka eri innovatsiooni ning teadus- arendustegevuse meetmete juures.

Telli voog RSS - TIPS
Telli voog RSS - TIPS