Jana Temelová ja Jakub Novák

In memoriam

14.01.1977–4.05.2014
30.05.1979–4.05.2014

Tartu ülikooli geograafia osakonna teadurid Jana Temelová ja Jakub Novák ning üks nende pisipoegadest said rängas autoavariis surma ööl vastu pühapäeva, 4. mail Poola kiirteel.

Jana ja Jakubi uurimisteema oli seotud Ida-Euroopa linnades toimuvate sotsiaalsete ja ruumiliste muutuste ning inimeste ruumilise mobiilsusega. Täpsemalt huvitas neid linnapiirkondades ― kesklinnas, paneelelamupiirkondades ja valglinnaaladel ― toimuv ning kuidas see toimib Ida-Euroopa pealinnades. Jana ja Jakubi tõi Tartusse asjaolu, et Tartu ülikooli geograafiaosakonnas asuvatest rände- ja linnauuringute keskusest ja mobiilsuslaborist on kujunenud oluline sõlmpunkt Ida-Euroopa linnades toimuvate sotsiaalsete ja ruumiliste muutuste analüüsimisel. Nii Janal kui ka Jakubil oli uurimistööks kolmeaastane Mobilitase järeldoktori grant ning Tartus olid nad elanud koos juba kaks ja pool aastat. Jakub oli siin olnud ka varem, doktorantuuri ajal 2008.–2009. aasta talvel. Koos soovisid nad Tartusse jääda veel kauemaks.

Jakub ja Jana keskendusid oma viimase aja uurimistöödes Tallinnas ning Prahas toimuvate sotsiaalsete ja ruumiliste muutuste võrdlusele. Tallinn ja Praha moodustavad huvitava võrdluspaari, sest Tšehhi vabariik esindab kiirete reformiriikide seas kõige sujuvamat üleminekut, Eesti aga kõige radikaalsemate reformidega riiki. Nende uurimistulemused tõestavad, et valitud üleminekutee on mõjutanud mõlemas pealinnas oluliselt nii sotsiaalset ebavõrdsust kui ka ruumilist segregatsiooni. Eriti ilmekalt ilmneb see kesklinnas: üüriregulatsioonid on hoidnud ruumilise segregatsiooni taseme Prahas Tallinnaga võrreldes palju madalamana.

Tegemist oli väga harmoonilise paariga ja ka nende tööelu oli tihedalt põimunud. Jana ja Jakub töötasid samas ruumis ning kirjutasid valdava osa oma artiklitest koos. Jakubile meeldis rohkem töö andmetega, Janale aga töö kirjandusega. Mõlemad sulandusid suurepäraselt kollektiivi, enamik nende viimase aja artiklitest on kirjutatud koostöös meie geograafia osakonna teaduritega.

Nii Jana kui ka Jakub nautisid Tartu miljööd. Lisaks huvitavale uurimistööle hindasid nad väga Tartu rahulikku elukeskkonda ning mittehierarhilisi sotsiaalseid suhteid. Mõlemad õppisid eesti keelt ning nende vanem poeg kasutas kõnes enam eesti kui tšehhi keelt. Tartus sündinud noorema poja keeleõpetajaks oli siinne hoidja. Jana ja Jakub olid väga meeldivad, sõbralikud, abivalmid ja vastutulelikud ning hästi perekesksed. Tihti sõitsid nad Eestis ringi, nautides siinset loodust ja kultuurielu. Nende hobid seondusid sportimise, matkamise ja käsitööga. Jakub läbis mitmel korral ka Tartu suusamaratoni.

Jana ja Jakub on lahkunud ülekohtuselt vara, aga nad jäävad alatiseks meie meeltesse, nagu ka nende töö.

Kolleegid geograafia osakonnast

Jaga artiklit