Anne Arold – 60

Juubel

28. mail tähistas 60. sünnipäeva saksa filoloogia osakonna kauaaegne õppejõud, saksa keeleteaduse dotsent Anne Arold.

Anne Aroldi elukäik on olnud Tartu ülikooliga seotud alates 1973. aastast, mil ta alustas saksa filoloogia ja saksa keele õpetaja õpinguid. Saksa filoloogia õppejõuna asus ta tööle 1983. aastal, olles tänaseks õpetanud enam kui viitkümmet ainekursust saksa keele lingvistika eri valdkondades ning tõlkimise alal. Töö ja pere kõrvalt kaitses Anne 1992. aastal magistrikraadi inimese välimust kirjeldavate saksa keele omadussõnade struktuurilis-semantilisest analüüsist ja 2000. aastal doktorikraadi saksa ja eesti keele sõnamoodustusmallidest. Saksa keeleteaduse dotsendina töötab Anne alates 2001. aastast.

Anne Aroldi tegevus teadlase ja õppejõuna on olnud viljakas. Suur osa tema teadustööst käsitleb saksa keele leksikoloogiat, saksa ja eesti keele kõrvutavat uurimist ning saksa-eesti kakskeelset leksikograafiat. Kahtlemata võib öelda, et neis valdkondades kuulub ta parimate asjatundjate hulka Eestis. Lisaks leksikoloogiale on Anne väljapaistev praktik leksikograafi ja toimetajana. Tähtsamatest töödest võib nimetada 2007. aastal kaastoimetamisel ilmunud Kibbermanni, Kirotari ja Koppeli (1976) «Saksa-eesti sõnaraamatu» täiendatud ja parandatud väljaannet ning kõige värskema tööna 2013. aasta lõpus koostöös Anni Räätsiga ilmavalgust näinud saksa-eesti verbivalentsi sõnaraamatut.

Huvi saksa keele vastu on Anne süstinud ka õpilastesse. Tänu oma põhjalikele ja süstemaatilistele teadmistele saksa keelest ning alati sõbralikule ja avatud suhtlemisele on ta üliõpilaste seas väga hinnatud õppejõud. Viimastel aastatel on Anne juhendamisel kaitstud kolm doktoritööd ning arvukalt magistritöid.

Anne ei pälvi kolleegide ja sõprade imetlust mitte ainult tänu suurepärasele orienteerumisele lingvistilistel maastikel, vaid ta tegeleb innukalt ka sportliku orienteerumisega kodu- ja välismaistes metsades. Kui tööpäevad veedab Anne üliõpilasi õpetades ja neile ainepunkte jagades, siis nädalalõpp leiab Anne traditsiooniliselt metsast jooksmas ja sedapuhku endale punkte ja energiat kogumas. Anne pole olnud ülimalt edukas mitte üksnes Eesti orienteerumisliidu korraldatud võistlustel, vaid ta on oma vanuseklassis osalenud edukalt ka orienteerumise maailmameistrivõistlustel. 2011. aastal pälvis Anne ülikooli sportlikema töötaja tiitli.

Soovime armsale kolleegile jätkuvat energiat keeleteaduse saladuste avastamisel, üliõpilaste juhendamisel ja jooksuradade vallutamisel.

Kolleegid saksa filoloogia osakonnast

Jaga artiklit