Arnold Rosental

In memoriam

29.08.1937–20.03.2014

Selle kevade esimesel päeval lahkus meie seast igaveseks Tartu ülikooli füüsika instituudi kiletehnoloogia labori vanemteadur Arnold Rosental.

Arnold Rosental sündis 29. augustil 1937. aastal. Ta lõpetas Tartu I keskkooli 1956. aastal ja Tartu Riikliku Ülikooli füüsika erialal 1961. aastal. Teadlaseteed alustas ta 1961. aastal tolleaegses Eesti NSV Teaduste Akadeemia füüsika ja astronoomia instituudis. Oma tööga andis ta olulise panuse mitmete füüsika ja materjaliteadusega seotud uurimissuundade arengusse.

Arnold Rosental oli üks vabariikliku heterosiirete programmi käivitajatest aastatel 1974–1975. Aastatel 1980–1989 oli ta selle programmi teadussekretär. Heterosiirete programmi raames juurutati tema entusiastlikul eestvedamisel mitmeid uudseid uurimismeetodeid, mis olid oluliseks nurgakiviks pooljuhtlaserite valmistamise tehnoloogia edukale levitamisele füüsika instituudis. Saadud tulemuste eest anti uurimisrühmale, kuhu kuulus ka Arnold Rosental, 1982. aastal Eesti NSV riiklik teaduspreemia.

Kaua aega oli Arnold Rosental Tartu ülikooli füüsika instituudi kiletehnoloogia töörühma juht. Samuti oli ta Euroopa Liidu teadustippkeskuse projektijuht (2000–2003), sihtteema juht (2002–2006), Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse projektijuht (2005–2008) ning Teaduskompetentsi Nõukogu ekspert (2004–2008). Ta korraldas Tartus mitmeid rahvusvahelisi seminare ja konverentse, luges loenguid füüsika eriala üliõpilastele ning juhendas kraadiõppureid.

Tema viimase aja teadusuuringutest on suurimat tähelepanu pälvinud ülitundliku optilise meetodi väljatöötamine ja rakendamine materjalide sünteesi jälgimiseks ning gaasikeskkondade koostise täppismõõtmisteks sobivate pooljuhtseadiste valmistamistehnoloogiate arendamine. Tähelepanuväärne oli tema ülim põhjalikkus uurimistöös ja äärmiselt kriitiline suhtumine saadud tulemustesse.

Oma töökaaslastele oli Arnold Rosental seejuures kõikidesse probleemidesse pisiasjadeni süvenev ja põhimõttekindel ning samas südamlik ja abivalmis kolleeg. Lahkunu tööd jätkavad ta kolleegid ja õpilased, kellele Arnold Rosental jääb eeskujuks teadlasena ja mälestustesse unustamatu kaaslasena.

Füüsika instituut

Jaga artiklit