Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medali ja tänukirja pälvis 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna vanemteadur Ants Lõhmus.

TÜ suure medaliga tunnustati 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna mereinstituudi direktorit, ihtüoloogia ja kalanduse professorit Toomas Saati.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvis 65. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi kolloid- ja keskkonnakeemia assistent Aarne Pruks.

TÜ väikese medaliga tunnustati 70. sünnipäeval matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitdotsenti Leiki Loonet.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi eksperimentaalfüüsika osakonna elektroonik Tõnu Asu,

60. sünnipäeval arstiteaduskonna tervishoiu instituudi laborant Ludmilla Jakobson ja loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia- ja maateaduste instituudi botaanika vanemteadur Nele Ingerpuu, 50. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi kolloid- ja keskkonnakeemia dotsent Kaido Tammeveski.

TÜ aumärgiga tunnustati 75. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessorit Ott Kursi.

TÜ tänukirja pälvisid 60. sünnipäeval kehakultuuriteaduskonna kinesioloogia ja biomehaanika professor Mati Pääsuke ja raamatukogu haldusosakonna valvur Boleslav Tšernjavski, 50. sünnipäeval raamatukogu kogude arenduse osakonna raamatukoguhoidja Tuuli Vähk.

Jaga artiklit