Ott Kurs – 75

Juubel

24. märtsil sai 75-aastaseks Tartu ülikooli emeriitprofessor, inimgeograafia professor Ott Kurs. Kurs on ennast õigusega nimetanud maa- ja rahvateadlaseks, kes on läbi aastate uurinud geograafilisest aspektist eri rahvaid, nende kultuure ja keeli.

Tosinat keelt valdava mehe erilise tähelepanu all on olnud turgi ning soome-ugri rahvad, viimasel kümnendil on teda köitnud ka Kesk-Ameerika ja Lõuna-Euroopa kultuurid. See töö on teda viinud maailmas eri paikadesse, mille tulemusel on ilmunud arvukalt eestikeelseid etnogeograafilisi uurimusi ning populaarseid ülevaateid. Kursi sulest ja toimetamisel on ilmunud olulised teosed, sealhulgas mitmed Ilmamaa kirjastuse monograafiad ning ta on üks ajakirja Akadeemia viljakamaid autoreid.

Kursi uuringute tulemused on päevakajalised ka praegu. Aastatuhande alguses avaldatud uurimused Krimmi põlisasunikest (artiklid leiab koondatuna Eesti mõtteloo sarjast Ott Kursi koguteosest «Rajamaade rahvaid», 2006) pakuvad olulist infot, et mõista Krimmis tekkinud sasipundart.

Omaette tsükli teeneka geograafi tegevusest moodustab Eesti-Soome hõimusilla taastamine eesti ja soome geograafide vahel Nõukogude Liidu lagunemise järel. Eriline tähtsus on seejuures tema koostööl akadeemik Olavi Granöga, mis on kümnendite jooksul edendanud Tartu ja Turu teaduskoostööd. Teenete eest Eesti-Soome teadussuhete taasloomisel valiti Ott Kurs 1997. aastal ka Helsingi ülikooli audoktoriks.

Kursi suureks teeneks Eesti geograafia arendamisel on ka nõukogude ajal põlu alla sattunud geograafist TÜ rektori professor Edgar Kanti teadusliku pärandi väärtustamine. Viimastel aastatel on Ott Kurs panustanud palju oma kodukandi Kodavere ja Torma kihelkonna uurimisse. Nii jõuavad laiast maailmast õpitud elutarkused ka kodukoha teadvusse.

Libedat sulge ja maadeavastusvaimu ka edaspidiseks!

Kolleegid geograafia osakonnast

Jaga artiklit