Kaido Tammeveski – 50

Juubel

13. märtsil tähistas 50. sünnipäeva TÜ keemia instituudi kolloid- ja keskkonnakeemia õppetooli dotsent Kaido Tammeveski.

Kaido lapsepõlv ja kooliaastad möödusid Lõuna-Eestis. Tema teadlasetee sai alguse 1982, kui ta pärast Antsla keskkooli lõpetamist asus Tartus õppima keemiat. Magistriõppes pühendus ta juba elektrokeemiale ning magistritöö valmis 1993. Järgnenud doktoriõppe aastatel täiendas ta end Barcelonas, Helsingis ja Newcastle-upon-Tyne’is ning kaitses 1998 doktoritöö professor Toomas Tenno juhendamisel. Seejärel omandas Kaido kogemusi järeldoktorantuuris Liverpooli ülikoolis professor David J. Schiffrini töörühmas, töötas TÜ füüsikalise keemia instituudis teadurina ning valiti 2001 dotsendi ametikohale. Alates aastast 2006 on Kaido Tammeveski ka kolloid- ja keskkonnakeemia õppetooli juhataja.

Alustanud üsna kasinates oludes, on ta jõudnud paarikümne aastaga suurepäraste teadustulemusteni. Tema teadustegevus on seotud peamiselt elektrokatalüütiliste protsesside ja elektrokeemilise kineetika uurimisega ning ta lemmikreaktsioon on olnud hapniku elektrokeemiline redutseerumine. Uudsete katalüsaatormaterjalide väljatöötamine selle reaktsiooni jaoks, mis oleks alternatiiviks kallihinnalisele plaatinale, on suure tähtsusega probleem kütuseelementide arenduses. Samuti on Kaido intensiivselt tegelenud pindade keemilise modifitseerimisega ning modifitseeritud elektroodide elektrokeemiliste omaduste uurimisega. Viimasel ajal on talle pakkunud suurt huvi grafeenil põhinevate materjalide valmistamine ja nende elektrokatalüütilise käitumise uurimine. Kaido ja tema juhitava uurimisrühma töö tulemusel on praeguseks avaldatud juba üle 80 teadusartikli, mis on pälvinud elektrokeemiaringkondades märkimisväärset tähelepanu – neile on viidatud ühtekokku enam kui 1800 korda. Töö eest selles valdkonnas tunnustati Kaido Tammeveski panust Eesti teadusesse 2014. aastal riikliku teaduspreemiaga keemia ja molekulaarbioloogia alal.

Juhendajana on Kaido alati väga toetav ning innustav, ta süveneb igasse teemasse, jagab väärtuslikke näpunäiteid ning annab uusi ideid. Tema juhendamisel on kaitstud neli doktoritööd ning mitmeid magistri- ja bakalaureusetöid, mis on tihti saanud auhinnalisi kohti üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil.

Kolleegide hulgas paistab Kaido Tammeveski silma kui alati abivalmis, korrektne ning oma erialale väga pühendunud inimene. Tööst vabal ajal köidab teda kõige enam sport: kui lumi maas, võib teda igal nädalavahetusel leida Lõuna-Eesti küngaste vahelt suusakilomeetreid kogumas, suvel sõidab ta aga meelsasti jalgrattaga ning käib ujumas. Innuka tugitoolisportlasena ei jäta ta vahele ka tähtsamate jalgpallivõistluste teleülekandeid. Tartut peab ta oma lemmiklinnaks ning eriti meeldib talle jalutada Toomemäel, jõe ääres ja botaanikaaias.

Soovime Kaidole uusi säravaid ideid, huvitavaid projekte ning jätkuvat rõõmu ja rahuldust viljakast teadustööst!

Kolleegid kolloid- ja keskkonnakeemia õppetoolist

Jaga artiklit