Kalle Remm – 60

Juubel

Käesoleva aasta 99. päeval tähistab 60. juubelit geograafia osakonna vanemteadur Kalle Remm.

Olles küll baashariduse saanud Tartu ülikoolis bioloogina, on teda läbi aegade huvitanud kartograafia. Huvi geograafia ja kaartide vastu tekkis varases lapsepõlves isaga kaarte uurides. Koos isaga tudengitega välipraktikal käies viisid kaardid teda ka maastikul liikumise ja orienteerumise juurde. Ta on neljakordne Eesti meister orienteerumises ja tema käe all on valminud üle 100 orienteerumise- ja matkakaardi, mis tähendab, et vähemalt samapalju on Eestis alasid, mille ta on risti ja põiki läbi käinud.

Just kaartidest lähtuvad ka tema peamised uurimissuunad, mida kokkuvõtvalt võib seostada sõnapaariga ruumilised andmed. Selle parimateks näideteks on Remmi juhitud kollektiivi koostatud raamat «Ruumiliste loodusandmete statistiline analüüs», RASA kalkulaator ja tarkvarasüsteem Constud. Olles ise pärit loodusteaduslikust perekonnast, on ta ka oma järglastele süstinud loodusteaduse pisiku. Nii võib rääkida lausa Remmide dünastiast. Jõudu ja jaksu selles ruumilises süsteemis!

Kolleegid geograafia osakonnast

Jaga artiklit