Õnnitleme

Õnnitlused

85

Viktor Fainštein, majandusteaduskonna emeriitprofessor – 30. aprill

80

Kuulo Kalamees, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessor – 15. aprill

75

Enn Realo, keskkonnafüüsika vanemteadur – 4. aprill

65

Peeter Oja, arvutusmeetodite dotsent – 16. aprill

Heli Tooman, turismimajanduse dotsent – 28. aprill

55

Tõnu Meidla, paleontoloogia ja stratigraafia professor – 13. aprill

45

Riho Altnurme, kirikuloo professor, usuteaduskonna dekaan – 5. aprill

Mikk Heidemaa, zooloogia teadur – 12. aprill

Külli Laanepõld, Tartu ülikooli Pärnu kolledži direktori vastutav sekretär – 18. aprill

Heili Orav, üldkeeleteaduse teadur – 7. aprill

Ave Suija, lihhenoloogia teadur – 16. aprill

Mailis Tõnisson, laborimeditsiini assistent – 3. aprill

40

Kaire Heilman, pediaatria teadur – 15. aprill

Jelena Nõmm, kultuuridevahelise kommunikatsiooni dotsent – 5. aprill

Anneli Sepp, Tartu ülikooli raamatukogu infosüsteemide osakonna juhataja – 28. aprill

35

Anu Aonurm-Helm, farmakoloogia teadur – 10. aprill

Natalija Joonas, vene keele õpetaja – 12. aprill

Liina Käär, sotsiaaltöö korralduse osakonna praktikakorralduse spetsialist – 22. aprill

Rael Laugesaar, pediaatria nooremteadur – 28. aprill

Gerda Mihhailova, juhtimise lektor – 3. aprill

Kristiina Treial, alus- ja alghariduse lektor – 14. aprill

30

Vladislav Ivaništšev, keemiahariduse õppetooli insener – 4. aprill

Liis Marmor, lihhenoloogia teadur – 3. aprill

Jaga artiklit