Vaimse tervise ennetustegevuse koordinaator Teili Toms aitab leida süsteemsema viisi, kuidas suurendada ülikoolipere psühholoogilist vastupidavust.
FOTO: Tuuli Vallisoo

Ülikool pakub töötajatele ja tudengitele veebi teel vaimse tervise esmaabi

Uudis

Märtsi lõpus avas Tartu Ülikool vaimse tervise esmaabi liini, kust saavad kiiret psühholoogilist abi need ülikooli töötajad ja üliõpilased, kelle mure on seotud sõjaga Ukrainas.

Zoomi keskkonnas võtavad abivajajate videokõnesid vastu vabatahtlikud nõustajad, kes leiti psühholoogia eriala üliõpilaste ja vilistlaste seast, kel on juba nõustamiskogemus või väljaõpe. Vestelda saab eesti ja inglise keeles. Esialgu pakutakse veebinõustamist juuni lõpuni.

TÜ vaimse tervise ennetustegevuse koordinaator Teili Toms, kelle ametikoht loodi alles hiljuti, ongi oma esimestel töönädalatel keskendunud uue nõustamissüsteemi ülesehitamisele. Kiiresti tuli luua vabatahtlike nõustajate võrgustik ning teha selgitustööd, kuidas uus vaimse tervise esmaabiliin senistest üliõpilastele ja töötajatele pakutavatest võimalustest erineb.

„Mulle meeldib mõelda sellest kui tugiliini analoogist. Pakume võimalust vestelda nõustajaga kuni 45 minutit. Muidugi see varieerub, sest mõnele inimesele piisab lühemast ajast, et oma mõtetes ja tunnetes selgust saada,“ rääkis Toms.

Soovijaid võetakse liinile esmaspäevast neljapäevani kella 16–20 elavas järjekorras õppeinfosüsteemi kaudu – nii saab tagada, et erakorraline abi on kättesaadav TÜ liikmeskonnale. Esimese tegevuskuu jooksul peaks selguma, kui suur sellise abi vajadus on, kas vabatahtlikke on piisavalt, millised plaanid toimivad hästi ja mida tuleks muuta.

Seejärel saab Toms keskenduda oma põhiülesandele: koostada põhjalik ülevaade ülikooliperele pakutavast vaimse tervise abist ning sellekohastest vajadustest, luua keskne veebileht vaimset tervist toetava materjaliga ning suurendada vaimse tervise alast koostööd teiste kõrgkoolide ja koostööpartneritega.

Nõustamiskeskuse juhataja Kristel Lään-Saarik tõdes, et inimest, kes koordineeriks tervele ülikooliperele mõeldud vaimse tervise abi, oli ülikooli juba ammu vaja.

„Kogesime, et üliõpilastele on ennetustegevusi liiga vähe – seni oleme tegelenud suuresti sekkumisega siis, kui mure juba käes. Töötajatele on see-eest küll palju ennetustegevusi – koolitused, iga-aastane vaimse tervise konverents jm –, aga nõustamist ainult kaks päeva nädalas,“ selgitas Lään-Saarik.

Kahe aasta pikkuse projekti raames, millega Toms ülikooli tööle võeti, sai nõustamiskeskus juurde ka kaks poole koormusega töötavat psühholoogi, kellest üks on praegu keskendunud Ukrainast pärit üliõpilaste aitamisele. Psühholoogilist nõustamist pakub lisaks kohalik ukraina kogukond. Kriisiolukorrast tingituna otsitakse lahendusi, et ka töötajatele oleks võimalik psühholoogilist nõustamist pakkuda iga päev.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit