Ajakirjanike juhanipäeval tähistati aukoodeksi loomist

Uudis

Academia Journalistica aukoodeks sai 40 aasta vanuseks, akadeemiline ajakirjandusselts aga 30-aastaseks.

19. mail möödus 40 aastat päevast, mil Tartu Ülikooli ajakirjandustudengid panid aluse pidulikule traditsioonile. Alates sellest päevast kirjutasid tulevased ajakirjanikud igal aastal alla Academia Journalistica aukoodeksile.

Kuid sama kuupäev on oluline ka teisel põhjusel – 19. mail möödus 30 aastat ajast, mil asutati Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts. Selts peab igal aastal neli-viis arutamiskoosolekut ja on viimasel kaheksal aastal välja andnud aastaraamatut. 19. mai on ühtlasi ajakirjandusprofessor Juhan Peegli sünniaastapäev. Mullu, Juhan Peegli 100. sünniaastapäeval, tegid noored ajakirjanikud ettepaneku taastada aukoodeksile allakirjutamise traditsioon, sest ajakirjanikel on praegusel ajal suur vajadus tunda end vastutavana Eesti ajakirjanduse ja ühiskonna käekäigu eest. Kuigi tänavu takistas traditsiooni taastamist koroonaviiruse levikust tingitud eriolukord, on ajakirjandusseltsil plaan korraldada koodeksi allkirjastamine järgmisel aastal.

Aukoodeksile allakirjutamine märgib kutselise ajakirjaniku teekonna algust ja sümboliseerib oma kohustuste teadvustamist ühiskonna ja inimeste ees. Koodeks on üle aegade kehtivate ajakirjandusprintsiipide kogu, samamoodi nagu arstidel on Hippokratese vanne. 


Academia Journalistica aukoodeks

1. Ma ei unusta, et selle järgi, milline olen mina, otsustatakse, milline on Academia Journalistica.

2. Ma ei tee ajakirjandust endale ega ülemustele, vaid oma rahvale.

3. Ma kaitsen oma tegevusega avalikkust ja tõde.

4. Ma ei propageeri neid väärtusi, mida ma ise õigeks ei pea.

5. Ma püüan enne avalikku sõnavõtmist jõuda asja juurteni.

6. Ma võitlen tardumuse vastu ajakirjanduses ja elus.

7. Ma ei pea ausaks millegi tegemist karjääri pärast.

8. Ma ei õienda ajakirjanduse kaudu isiklikke arveid ega taotle omakasu.

9. Ma suhtun oma loo kangelasse kui inimesse, mitte kui materjali.

10. Ma austan mitte ainult enda, vaid ka teiste õigust isiklikele arusaamadele.

11. Ma hindan nii enda kui ka teiste aega.

12. Ma aitan Academia Journalistica liikmeid.

13. Ma jään Academia Journalistica liikmeks ka pärast osakonna lõpetamist.

Maarja Lõhmus

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi esimees Maarja Lõhmus

Jaga artiklit