Senatil on uus koosseis

Uudis

Juuli algul hakkavad kehtima senati uue koosseisu volitused.

19. mail valiti salajasel elektroonilisel hääletusel senati uued akadeemilistest töötajatest liikmed. Hääletuse tulemusena pääses senatisse seitse juba varasemat liiget ja üheksa uut liiget.

Igast valdkonnast valiti senati koosseisu neli enim hääli saanud kandidaati. Lisaks selgitati pingerea järgi välja ka iga valdkonna asendusliikmed. Et mitu kandidaati said võrdse arvu hääli, määrati nende koht kindlaks loosimise teel, nagu näeb ette senati valimiste reglement.

Valimiskomisjoni esimehe, Tartu Ülikooli akadeemilise sekretäri Tõnis Karki sõnul õnnestusid senati e-valimised hästi. Seda kinnitab üsna suur valimisaktiivsus: valimistel osales 1630-st valimisõigusega ülikooli töötajast 1166. See tähendab, et valimistel osalemise määr oli 71,53%. Hääleõigus oli kõikidel akadeemilistel töötajatel, kelle töökoormus ülikoolis õppejõu või teadustöötajana on vähemalt 20 tundi nädalas.

Tartu Ülikooli senat on 22-liikmeline ning akadeemiliste töötajate esindajad valitakse kolmeks aastaks. Senati koosseisu kuulub rektor senati esimehena, 16 akadeemiliste töötajate valitud liiget ja viis üliõpilaste esindajat.

Senat on ülikooli akadeemiline otsustuskogu, mida juhib rektor Toomas Asser. Senat vastutab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle kvaliteedi. Muu hulgas võtab senat vastu ülikooli põhikirja ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks. Ülikooli eelarve vastuvõtmisel on senatil ühekordne vetoõigus nõukogu otsuse suhtes.

Jaga artiklit