Teadustööde konkurss lõppes võidukalt

Uudis

Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil olid edukaimad Tartu ülikooli tudengid. Valdkondlike preemiate kõrval pälvis konkursi ühe peapreemia Mardo Kõivomäe konkursile esitatud doktoritöö molekulaarbioloogias, mille juhendaja on vanemteadur Mart Loog.

Kõivomäele tõi võidu doktoritöö «Uurimustöö Saccharomyces cerevisiae tsükliinist sõltuva kinaasi Cdk1 substraadispetsiifilisusest ja multifosforüleerimise mehhanismist». Doktoritöö sisuks oli pärmi rakutsükli pearegulaatorite, tsükliin-Cdk1 komplekside substraadispetsiifilisuse ja multifosforüülimise mehhanismide uurimine. Hindamiskomisjon tõstis esile nii autori suurepäraseid publikatsioone erialastes tippajakirjades kui ka töö tulemusi rakutsükli reguleerimisel, mis võiksid tulevikus anda tulemusi uute ravimite väljatöötamisel või biotehnoloogiliste protsesside optimeerimisel. Mardo Kõivomägi pälvis ka juhendaja tänukirja esimese preemia saanud Tartu ülikooli bioloogia eriala üliõpilase Mihkel Ördi bakalaureusetöö juhendamise eest.

Teise peapreemia võitis Tiiu Ernitsa (Tallinna ülikool) konkursitöö «Muusikaõppekirjandus ja laulmisõpetus saksa õppekeelega koolides Eestis aastatel 1860–1914». Ernitsa töö puhul paistis hindamiskomisjoni meelest silma nii autori julgus ja võimekus asjatundlikult ühendada kõrgel tasemel muusikaloo, kasvatusteaduste, sotsioloogia ja ajalooteaduse vaated ja meetodid kui ka mitmed töömahukad analüüsid ning töö praktiline väärtus.

Konkursile saabus 473 teadustööd 32 ülikoolist, millest 17 olid välisülikoolid.  Ligi poole (48 protsenti) konkursil osalenutest moodustasid Tartu ülikooli tudengid. Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil jagati preemiaid neljas valdkonnas: bio- ja keskkonnateadused, ühiskonnateadused ja kultuur, terviseuuringud ja loodusteadused ja tehnika. Konkursil autasustati rahalise preemia või haridus- ja teadusministri tänukirjaga kokku 86 tööd, millest Tartu ülikooli tudengeid premeeriti 31 rahalise preemia ning 24 tänukirja.

Kõige enam töid esitati ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas ning magistriõppe tasemel. Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss toimub alates 1991. aastast. Konkurssi viib läbi sihtasutus Eesti teadusagentuur koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Jaga artiklit

Märksõnad

konkurss, teadustöö