Ülikool pääses edetabelisse

Uudis

Vene infoagentuur Interfax avaldas esmakordselt ülikoolide edetabeli, kus SRÜ, Gruusia ning Balti riikide esimese 200 seas on esindatud kõik suuremad Eesti ülikoolid. Tartu ülikooli paikneb Eesti ülikoolidest parimana esikümne lõpus.

Interfaxi regioonideüleses edetabelis jagab Tartu ülikool üheksandat ja kümnendat kohta, Tallinna ülikool paigutub vahemikku 40–50, Tallinna tehnikaülikool on vahemikus 51–60 ning Eesti maaülikool 151–200. Edetabeli esikoht kuulub Lomonossovi nimelisele Moskva riiklikule ülikoolile.

Edetabeli koostamisel on võetud arvesse ülikoolide tulemusnäitajaid kolmes valdkonnas: õppetegevus (osakaal üldhindest 50 protsenti), teadustegevus (30 protsenti) ja rahvusvaheline tegevus (20 protsenti). Õppetegevuse hinne põhineb akadeemilise kogukonna ning tööandjate ja tööotsingufirmade kontaktide seas korraldatud maineküsitlusel (osakaalud vastavalt 25 ja 15).

Peale selle hinnati ülikoolide õppejõudude-teadustöötajate koosseisu, mis moodustas kümme protsenti üldhindest. Teadustegevuse hindamisel võeti edetabeli koostamisel arvesse teadusproduktsiooni mahtu venekeelses ja ülemaailmses teadusruumis (kummagi osakaal vastavalt viis protsenti) ning publikatsioonide viidatavust nii venekeelses kui ka ülemaailmses ruumis (kumbki 10 protsenti).

Jaga artiklit

Märksõnad

edetabel, Interfax