Uued IUT-i ettepanekud

Uudis

Detsembri lõpus avalikustas Eesti teadusagentuur uued institutsionaalse uurimistoetuse rahastamise ettepanekud.

Teadusagentuuri ettepanek on rahastada möödunud aasta institutsionaalse uurimistoetuse vooru tulemusel kokku 75 uut uurimisteemat üheksas teadusasutuses kogusummas 13 277 900 eurot. Rahastamisettepaneku kinnitab haridus- ja teadusminister.

Ligi pooled rahastamisettepanekud on otseselt seotud Tartu ülikooliga: TÜ teadusteemadest on plaanis rahastada 38 uut teemat kogumahus 6 450 200 eurot. Tallinna tehnikaülikoolis rahastatakse 16 (mahus 3 032 000 eurot), Tallinna ülikoolis nelja (413 900 eurot) ja Eesti maaülikoolis kolme uut uurimisteemat (812 000 eurot).

Esmakordselt anti koos institutsionaalse uurimistoetusega välja ka toetus kaheksale tuumiktaristu objektile. Tuumiktaristu on teadusasutusele kuuluv uurimisteemade täitmiseks vajalik taristu, mis on moodustatud avalikes huvides ja mida on võimalik kasutada teistel isikutel.

 Tuumiktaristu toetust võis taotleda ja kasutada ainult tuumiktaristu asutustevahelise ühiskasutuse kulude katmiseks. Tuumiktaristule oli võimalik toetust taotleda ainult juhul, kui tuumiktaristu on kantud vastavasse loendisse. Kõigi heaks kiidetud ettepanekute esitaja või partner oli Tartu ülikool. Tuumiktaristu toetuseks oli riigieelarves planeeritud 523 717 eurot.

Jaga artiklit

Märksõnad

uurimistoetus