Euroopa kolledži direktor valiti tagasi

Uudis

Tartu ülikooli senat valis detsembrikuisel istungil teiseks ametiajaks tagasi senise Euroopa kolledži direktori Kristiina Tõnnissoni. Uue ametiaja prioriteedina näeb Tõnnisson aktiivõppe osakaalu suurendamist ning sotsiaalteadusliku rakendusuuringute keskuse RAKE välispartnerite võrgustiku laiendamist.

Tõnnisson tunnistas, et kandideeris uuesti, kuna talle meeldivad Tartu ülikool, Euroopa kolledži idee ja meeskond. «Praegu on kõrghariduses väga põnevad ajad ning ülesanded. Mitmed huvitavad ideed on pooleli ning võimaluse korral tahan neisse ka ise panustada,» lisas ta.

Euroopa kolledži lähiaastate ülesandena näeb Tõnnisson õppekavadega seoses aktiivõppe osakaalu suurendamist ning panustamist tudengite sotsiaalsete ja praktiliste oskustele.

«Samuti on meil mitmeid ideid, kuidas siduda omavahel õpe ja sotsiaalteaduslikud rakenduslikud uuringud. Seoses programmiga «Horizon 2020» on meil plaan tugevdada RAKE välispartnerite võrgustikku ning olla aktiivsemalt esindatud ka Eestist väljaspool. Oleme juba nüüd aktiivselt kaasa aitamas Eesti Euroopa Liidu eesistumisele aastal 2018, kuid mitmed plaanid ja ideed ootavad veel oma aega,» rääkis Tõnnisson.

Tõnnisson jätkab kolledži juhi ametis pärast töölepingu uuendamist Tartu ülikooliga.

Jaga artiklit

Märksõnad

Euroopa kolledž