Teadustöö preemiad

Uudis

Vabariigi aastapäeval anti Eesti Teaduste Akadeemias üle riigi teaduspreemiad. Laureaatidest üheksa on seotud Tartu Ülikooliga.

Akadeemik Mart Ustav pälvis teadus-arendustöö «DNA onkoviiruste paljunemise molekulaarsete mehhanismide uurimisest bioloogiliste ravimite arendus- ja tootmistehnoloogiate väljatöötamiseni» eest 50 000 euro suuruse avastuspreemia.

Professor Ustav on väärindanud DNA-viiruste alusteaduslike molekulaarbioloogiliste uurimuste tulemused kogu ühiskonna jaoks olulisteks praktilisteks rakendusteks – näiteks üht tüüpi aidsi vaktsiini loomiseks.

40 000 euro suuruse teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest pälvis akadeemik Peeter Saari. Tänapäevane füüsikamaailm tunneb Peeter Saarit eelkõige laialivalgumatute valgusimpulsside uurimissuuna rajajana.

Täppisteaduste alal pälvis preemia professor Arvet Pedas tööde tsükli «Efektiivsed lahendusmeetodid murruliste tuletistega diferentsiaalvõrrandite ja singulaarsustega integraalvõrrandite jaoks» eest.

Keemia ja molekulaarbioloogia alal said preemia Tõnu Esko, Reedik Mägi, Krista Fischer ja Lili Milani tööde tsükli «Geneetika- ja genoomikaalased alusuuringud personaalmeditsiini rakendamiseks Eestis» eest.

Arstiteaduse alal sai parima teadustöö preemia professor Allen Kaasik teadus-arendustöö «Mitokondrite roll närvisüsteemi haiguste korral» eest.

Geo- ja bioteaduste alal anti preemia Urmas Saarmale tööde tsükli «Eluohtlike zoonootiliste patogeenide ja neid levitavate kiskjaliste kompleksuuringud Eestis ja globaalselt» eest.

Jaga artiklit

Märksõnad

teadus