Rarvusteaduste loengusarja avaloeng tõi rahvusraamatukogu saali kümneid kuulajaid.
FOTO: Teet Malsroos

Algas Tartu ülikooli rahvusteaduste professuure tutvustav tasuta loengusari

Uudis

Septembris algas TÜ-s eesti rahvusteaduste teemaline loengusari, mis pakub kõigile huvilistele tasuta võimalust osaleda kogu õppeaasta vältel ligi paarikümnel põneval eesti keelt, kirjandust, (kunsti)ajalugu, pärimust ning mõttelugu käsitleval loengul nii Tartus kui ka Tallinnas.

«Loengusarjas arutlevad TÜ rahvusteaduste professorid lihtsalt ja inimkeeli eesti keele, ajaloo, etnoloogia ja kultuuriga seotud küsimuste üle. Saab kuulda, kui jätkusuutlik on meie emakeel või millisesse keelekontaktialasse see kuulub, samuti mõtiskletakse, kas kunstiajalugu saab olla rahvusteadus ning uuritakse, kuidas rahvapärimus on mõjutanud eesti ajakirjandust,» selgitas TÜ filosoofiateaduskonna arendusjuht Eva-Kaia Vabamäe.

Rahvusteaduste professuurid loodi Tartu ülikoolis 2012. aastal. Kümme professuuri koondavad endas rahvusülikooli ülesanded edendada eesti keele ja kultuuri säilimise ja arengu eesmärgil Eestit ja selle rahvast uurivaid teadusi ning eestikeelset haridust, samuti säilitada ülikooli omandis olevat rahvuslikku kultuuripärandit.

Õppeaasta jooksul tutvustavad kõik rahvusteaduste professorid loengusarja raames oma professuuri olemust.

Tartus peab 10. oktoobril eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk loengu «Kui muistendist saab uudis: usundilise pärimuse ja Eesti ajakirjanduse suhetest läbi aja» ning 21. novembril eesti kirjanduse professor Arne Merilai loengu teemal «Ühendväljateooria ahvatlused / Kirjandusloo vajadused».

Loengusarja lai teemadering ja populaarteaduslik lähenemine pakuvad põnevat kuulamist ja mõtlemisainet gümnasistist täiskasvanud kultuurihuviliseni. Igale loengule järgneb interaktiivne tegevus näiteks keeleteemalise viktoriini, aruteluringi, mälumängu või filmivaatamise näol.

Rahvusteaduste professorite loengud toimuvad Tartus filosoofiateaduskonna ringauditooriumis ja Tallinnas rahvusraamatukogus. Mõlemas linnas räägitakse kõigist professuuridest. Loengute põhjalikum ajakava ning tutvustus on kirjas aadressil www.ut.ee/rahvusteadused, kus saab ka loengutele registreeruda.

Samuti jätkub TÜ ja rahvusraamatukogu Tallinnas peetav loengusari «Google`ist ei piisa». 8. oktoobril peab selle raames rahvusraamatukogus dotsent Andres Kuusik loengu «Kuidas olla atraktiivne?».

Jaga artiklit