Akadeemilise kirjutamise abi

Uudis

Sellest õppeaastast alates pakub keelekeskuse allüksus AVOK (akadeemilise väljendusoskuse keskus) akadeemilise kirjutamise konsultatsioone, kuhu on oodatud kõik, kellel on küsimusi üldiselt või konkreetse kirjutise struktuuri, argumentatsiooni, viitamise ja muu sellise kohta või lihtsalt probleem nn kirjutamiskrambiga.

AVOK-is saavad TÜ õppejõud ja tudengid tasuta konsultatsioone oma teksti kohta, tasu eest saab tellida keelelist korrektuuri ja toimetamist. Keskuses töötavad koolitatud akadeemilise kirjutamise konsultandid, kes nõustavad nii eesti kui ka inglise keeles ning eesti- ja ingliskeelsete tekstide puhul.

Keskuse eesmärk on parandada TÜ õppe- ja teadustöö kvaliteeti, säästa õppejõudude ning juhendajate aega, kes saavad tudengid suunata oma tekstiga konsultatsioonile ning arendada akadeemilise kirjutamise ja väljendusoskuse oskust ülikoolis.
AVOK pakub sügissemestril peale akadeemilise kirjutamise arendamise ka koolituskursust akadeemilise kirjutamise konsultantidele.

AVOK loodi filosoofiateaduskonna keelekeskuse juurde 2009. aastal. Tänavu alustati Primuse projektirahastuse toel eesti ja ingliskeelse akadeemilise kirjutamise käsiraamatu väljatöötamist humaniora valdkonnale, edaspidi on eesmärk käsiraamat välja anda ka medicina, realia et naturalia ja socialia valdkonnale.

Jaga artiklit