Ühisel rindel parema õpetamise nimel

Aktuaalne

Üliõpilaste aktiivne tegevus õppekvaliteedi parandamise nimel on väga hea! Nemad on ju need, kes peavad targaks saama. Üliõpilaste suur nõudlikkus on õppejõududele tugevaimaks argumendiks olla homme paremad, kui nad on täna. Selge on see, et kui me tahame Tartu ülikooli kõige paremaid tudengeid, siis peab ülikool välja pakkuma ka kõige paremad õppejõud.

Kõrgetasemelised teadusartiklid moodustavad vaid ühe osa hea õppejõu akadeemilisest pagasist. Ilma õpetamisoskusteta heaks õppejõuks ei saa. Mõningatel inimestel on loomuldasa antud paremad eeldused kui teistel, aga väga heaks õppejõuks ei saa ka nemad ilma õppimata.

Kõrgkoolis õpetamise kursusi pakutakse süstematiliselt juba 2008. aastast. Viimase kolme kalendriaasta statistika näitab meile, et igal aastal on 500 kuni 640 õppejõudu, õppetööd tegevat doktoranti ja spetsialisti võtnud vabatahtlikult osa õpetamisoskusi parandavatest kursustest. Tuleb tõdeda, et mitmed õppejõud on täiendanud ennast suisa mitmel aastal, mõningad üldse mitte. Tõsine probleem on nende õppejõududega, keda üliõpilased on hinnanud nõrgaks, aga kes ei näe selles mingit probleemi ega soovi õppida, et oma õpetamisoskusi parandada.

Üliõpilaste tagasiside süsteemi uuendati põhjalikult ning see on toiminud 2011/2012. õa sügissemestrist nii õppejõudude kui ka üliõpilaste arvates edukalt. Võrreldes varasema süsteemiga annavad üliõpilased 33% ulatuses rohkem vabatekstilisi vastuseid, mis on õppejõududele kõige suuremaks abiks loengukursustes muudatuste tegemisel.

Õppekvaliteeti on võimalik parandada ka nii, et üliõpilase kohta on rohkem õppejõude. See võimaldab anda üliõpilastele tagasisidet kõikvõimalike tööde puhul, mida õppejõud neilt aines nõuab. Õppejõudude ja üliõpilaste suhtarv on üks olulisi kriteeriume, mida võtavad arvesse ka rahvusvahelised ülikoole pingeritta seadvad reitingutabelid. Käesoleva aasta kevadsemestrist on rakendunud võimalus palgata õppeassistente ning esmakordselt õpetatakse neid koordineeritult, et nad omandaksid juba algusest peale parema arusaama heast õpetamisest ning oskused selle rakendamiseks.

On suur tõenäosus, et heast õppeassistendist kasvab tulevikus väga hea õppejõud.

Martin Hallik

õppeprorektor

Jaga artiklit