Kandideeri Rahvusmõtte auhinnale

Uudis

Kuni 1. novembrini saab esitada kandidaate Tartu ülikooli Rahvusmõtte auhinnale. Sellega tunnustab Tartu ülikool isikuid, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud Eesti rahvuslikku ja riiklikku eneseteadvust.

Tartu ülikool annab Rahvusmõtte auhinda välja kümnendat korda ning sellele saavad kandidaate esitada TÜ nõukogu ja senati liikmed, teaduskondade ja teaduskonnaväliste asutuste nõukogud ning Eestis registreeritud juriidilised isikud.

Kandidaatide ülesseadmise põhjendatud esildised palume saata Tartu ülikooli rektori nimele aadressil Ülikooli 18, 50090 Tartu või e-posti aadressil rektor [at] ut.ee.

Eelmistel aastatel esitatud isikuid ei arvata automaatselt auhinna saaja kandidaatide hulka, küll aga on sama isikut lubatud esitada korduvalt.

Auhinna saaja valib välja 11-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad TÜ rektor, eelnenud aastal auhinna saanud isik, neli liiget ülikoolist ja viis liiget väljastpoolt ülikooli.

Rahvusmõtte auhinna saajale antakse Ilmamaa kirjastuse «Eesti mõtteloo» sarja 50 köidet ning klaasikunstnik Toomas Riisalu klaasist taies pidulikult üle rahvusülikooli 94. aastapäeval 1. detsembril 2013 Tartu ülikooli aulas.

Lisainfo ülikooli kodulehel  www.ut.ee/rahvusmote-2013.

Jaga artiklit