TÜ kirjastuse raamatud lisati suvel mainekatesse andmebaasidesse

Uudis

Juulis kaasati mitmed TÜ kirjastuses väljaantud raamatud ja teadusartiklite kogumikud rahvusvahelistesse Thomson Reutersi teaduskirjanduse andmebaasidesse Conference Proceedings Citation Index (CPCI) ja Book Citation Index (BkCI).

Tartu ülikooli kirjastuse peatoimetaja Ivo Volt ütles, et Thomson Reutersi andmebaasidesse kaasamine on kirjastuse jaoks oluline tunnustus, mis näitab, et mullu alustatud reformi käigus ettevõetud muudatused on vilja kandnud ning tegevus vastab sisu- ja vormikriteeriumitele, mida akadeemilise kirjastamise maailmas järgitakse.

«Muutus puudutab kõiki teadusvaldkondi. Eriti oluline on see aga sotsiaal- ja humanitaarteaduste jaoks, sest Thomson Reutersi uus andmebaas Book Citation Index keskendub just monograafiatele ja artiklikogumikele, mis on nende valdkondade põhilised väljundid,» rääkis Volt.

Thomson Reuters hindas kirjastuse esitatud näidispaketti, mis hõlmas kümmet monograafiat ja artiklikogumikku, ning tunnistas need kõik sobilikuks andmebaasidesse kaasamiseks. Praeguseks on hindamisel veel seitse trükist.

Hetkeseisuga hõlmab andmebaas ainult võõrkeelseid raamatuid, ent välistatud pole ka eestikeelsete väljaannete kaasamine. Sel juhul tuleb lisada ingliskeelne bibliograafiline info pealkirjade, kokkuvõtete, märksõnade ja autoriandmetega.

Thomson Reuters otsustab ise, kas neile hindamiseks esitatud raamatud võetakse andmebaasi Book Citation Index või Conference Proceedings Citation Index. Eelkõige konverentsidest alguse saanud artiklikogumikud, mis kaasatakse viimasesse andmebaasi, saavad automaatselt ETIS-e 3.1 klassifikaatori, kuna see andmebaas on ETIS-e kriteeriumites kirjas.

«Kuna Book Citation Index on suhteliselt uus andmebaas, ei ole see formaalselt ETIS-e kriteeriumite hulka veel lisatud, kuigi Eesti Teadusagentuur on ettepaneku haridus- ja teadusministeeriumile teinud. Lähinädalatel peaks vastav komisjon arutama ETIS-e kriteeriumite küsimust laiemalt, loodame siis selgust saada ka Book Citation Indexi osas,» selgitas Volt.

Teadlaste publikatsioonide olulisus sõltub suuresti sellest, kus need on avaldatud. Book Citation Indexisse kuulumine annab ühiskonnateadlaste artiklikogumikele ja monograafiatele suurema kaalu.

Täpsem loetelu vastavatest väljaannetest avaldatakse TÜ kirjastuse kodulehel, sest kõik väljaanded läbivad Thomson Reutersi hindamisprotseduuri.

Lisaks sellele on kirjastus asunud aktiivselt arendama avatud juurdepääsu teadusinfole.

Jaga artiklit