Uus sporditeadusprojektide konkurss

Uudis

Eesti olümpiakomitee (EOK) kuulutab esmakordselt välja teadusprojektide konkursi, millega toetatakse rakenduslikke spordiuuringuid.

EOK-i presidendi Neinar Seli sõnul on teadusprojektide konkurss Eesti spordiuuringute taaselustamiseks hädavajalik. «Viimasel kümnendil ei ole Eestis spordispetsiifilisi uuringuid sisuliselt tehtud. Selge see, et tegu ei saa olla ühekordse ettevõtmisega – Eesti spordiuuringute jätkusuutlikkuse nimel hakkame konkursse korraldama regulaarselt ning püüame igal aastal leida minimaalselt viis spordiuuringute projekti, mida EOK-i toetusel hakatakse ellu viima,» rääkis Seli.

Konkursile on oodatud eelkõige rakenduslikud projektid, mille eesmärk on kaardistada füüsilised, materiaalsed ja organisatsioonilised ressursid, samuti inimvara Eesti spordis, toetatakse ka projekte, mis tegelevad Eesti elanikkonna kehalise aktiivsuse väljaselgitamisega.

EOK eraldab toetusi kuni kaks aastat kestvatele projektidele. Teadusprojektide konkursi rahaline maht on 2013. aastal 25 000 eurot. Toetusmäära suurus ühe projekti kohta on kuni 5000 eurot. Taotluste saajad määrab EOK-i moodustatud komisjon.

Taotlusi saavad esitada juriidilised isikud ja asutused. Projekti vastutaval täitjal peab olema Eesti doktorikraad või sellega võrdväärne teaduskraad, projekti põhitäitja peab olema kas doktorant või vähemalt magistrikraadi või vastava kvalifikatsiooniga. Mõlemad peavad olema avaldanud viimase kolme aasta jooksul Eesti Teadusinfosüsteemi nõuetele vastavaid teaduslikke publikatsioone.

Taotlused tuleb allkirjastatult esitada hiljemalt 15. oktoobril kell 16 meiliaadressile eok [at] eok.ee või EOK-i postiaadressile Eesti olümpiakomitee, Pirita tee 12, 10127 Tallinn. Täpsema info leiab komitee kodulehelt www.eok.ee.

Jaga artiklit